wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Wycinka drzew pod skałami

Wycinka drzew pod skałami

Opublikowano: 4-06-2019; 10:32 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 4-06-2019; 10:33 przez Emilia Karnecka

Wycinki drzew i krzewów pod skałami i na nich to dla wspinaczy temat oczywisty.

Piły w dłoń i hurra… tniemy wszystko, aby bronić naszych skał.

Powoli, powoli… jest kilka „ale”:

1. Cześć skał znajduje się na terenach chronionych (w rezerwatach przyrody, na obszarach parków krajobrazowych, Natura 2000 lub innych).
Wszelkie prace wykonywane tamże wymagają uzgodnień i powinny być zbieżne z ich planami ochrony.
Wycinka bez zgody może doprowadzić do zamknięcia rejonu dla wspinaczy. IŚW NASZE SKAŁY mogą pomóc w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń – wiecie jak nas znaleźć.

2. Mimo, że wspinaczom trudno z tym się pogodzić, nie zawsze jest tak, że skała jest cenniejsza niż roślinność ją porastająca. Murawy na wierzchołkach skał, na półkach, w obrębie niektórych ścian, jak i roślinność szczelin skalnych, to cenne siedliska chronione prawem europejskim i polskim w ramach programu Natura 2000 – ich niszczenie to wykroczenie, i oczywiście wandalizm. Często są bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem.

3. W żadnym wypadku nie wolno stosować środków chemicznych, należy też unikać stosowania pił spalinowych i głośnych narzędzi – w pobliżu skał żyją zwierzęta.

4. Wycinanie większych drzew (o obwodzie powyżej 50 cm na wysokości 5 cm od ziemi) wymaga uzyskania zgody przez właściciela terenu, bez względu na miejsce w jakim te drzewa się znajdują.

5. Starajmy się ciąć tak, żeby pozostałe po wycince „kikuty” nie stanowiły zagrożenia dla dzieci pod skałami i zwierząt.

6. Pamiętajmy, że krzewy to ważne siedlisko ptaków. Ich niszczenie, także gniazd (szczególnie w okresie lęgowym), jest niedopuszczalne i zagrożone karą.

Dobrą wiadomością jest to, że większość planów ochrony przyrody terenów wspinaczkowych przewiduje wycinkę krzewów i młodych drzew u podnóża skał (szczególnie tam, gdzie występuje roślinność kserotermiczna).

Niestety, w wielu przypadkach wycinki nie są wykonywane z powodu braku środków lub możliwości technicznych – i tu jak najbardziej możemy się włączyć z pomocą (pamiętajmy jednak, że wycinki muszą być prowadzone po wcześniejszych ustaleniach z właścicielami i zarządcami terenu).

Podsumowując, wycinać można, a nawet trzeba, lecz należy to robić z rozsądkiem i w zgodzie z przepisami oraz z poszanowaniem praw innych użytkowników. Skały to „wspólne dobro” – wspinaczy, roślin, zwierząt.

Za kompleksowe, planowane wycinki wspinacze dziękują służbom ochrony przyrody – Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska i Zespołom Parków Krajobrazowych (za wycinki w Dolinie Kobylańskiej szczególne podziękowania dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego) . Liczymy na dalszą współpracę w tych działaniach.

naszeskaly_2019_miniaturka

ISW „Nasze Skały”

————–

Pozdrawiam,
Włodek

Partnerzy