wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs Specjalistyczny dla IWS PZA

Kurs Specjalistyczny dla IWS PZA

Opublikowano: 15-05-2006; 17:46 przez mteg

10 czerwca 2006 na AWF w Katowicach rozpocznie się część specjalistyczna
kursu doszkalającego dla instruktorów PZA w celu uzyskania uprawnień
instruktorskich: wspinaczka sportowa.


Kurs przeznaczony jest tylko dla instruktorów PZA posiadających
stopień: instruktor wspinaczki skalnej.

 

Część ogólna

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, posiadanie świadectwa
ukończenia części ogólnej jest wymogiem dla uzyskania stopnia
instruktorskiego. Część ogólną można ukończyć w dowolnej jednostce
edukacyjnej posiadającej stosowne uprawnienia, nie później niż
6 miesięcy po ukończeniu części specjalistycznej.


Część specjalistyczna

Warunkiem uczestniczenia w części specjalistycznej kursu
instruktorskiego jest złożenie do Biura Zarządu PZA
(ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa) z dopiskiem
„szkolenie instruktorów wspinaczki skalnej”,
w terminie do 31 maja 2006 r. następujących dokumentów:


 • druku zgłoszenia (na przygotowanym formularzu;
  do pobrania
  tutaj),


 • informacji potwierdzających minimum średnie
  wykształcenie, ksero potwierdzonego w miejscu wydania lub pracy,


 • polisy lub kserokopii ubezpieczenia od następstw
  nieszczęśliwych wypadków potwierdzonej przez zakład pracy/ubezpieczyciela
  lub pisemnego oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia,


 • dwu zdjęć — 3,5 x 4,5 cm,


 • aktualnego zaświadczenia od lekarza profilaktyka
  (medycyny sportowej albo pracy) lub pisemnego oświadczenia
  o posiadaniu takiego zaświadczenia.
Część specjalistyczna będzie zorganizowana przez AWF Katowice.

Kierownikiem kursu będzie Dariusz Porada. Kurs składać się będzie
z dwóch etapów.

 

Etap pierwszy, tzw. halowy odbędzie się w dniach
10–11 czerwca 2006 r. na hali sportowej w Katowicach
przy ul. Raciborskiej 1.

 

Drugi etap części specjalistycznej przeprowadzony będzie
w skałkach Gór Sokolich k/Jeleniej Góry w dniach 17–18 czerwca 2006.


Pytania, życzenia, skargi i wnioski proszę kierować pod:
dariusz.porada@pza.org.pl
lub telefonicznie (trudniej) pod 603 932 191.

Partnerzy
Partnerzy techniczni