wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Zakończenie instruktorskiego kursu doszkalającego

Zakończenie instruktorskiego kursu doszkalającego

Opublikowano: 1-12-2007; 23:22 przez mteg

Końca dobiegł kurs doszkalający na stopień instruktora wspinaczki
skalnej PZA.
Wzięli w nim udział instruktorzy sportu w dyscyplinie „wspinaczka
sportowa”.
Kandydaci na kurs posiadali już podstawową wiedzę na temat szkolenia,
którą uzyskali przy zdobywaniu uprawnień instruktora sportu.

Celem kursu było uzupełnienie kadr szkoleniowych Polskiego Związku
Alpinizmu
,
którego zadania mają polegać na stałym podnoszeniu poziomu sportowego
wspinaczy, kształceniu i wychowaniu młodzieży oraz jej rozwoju sportowego.
Program kursu obejmował wiedzę z dziedziny teorii oraz praktyki szkolenia
osób, które będą uprawiać wspinaczkę ogólnie ze szczególnym uwzględnieniem
wspinaczki na własnej asekuracji.Na kurs zgłosiło się trzydzieści osób z` czego część nie spełniała
wymogów
formalnych; przede wszystkim nie posiadała stopnia instruktora sportu
o specjalności wspinaczka sportowa, gdyż dla osób z takimi uprawnieniami
przeznaczone było to szkolenie. Ostatecznie Komisja Szkolenia
zakwalifikowała dwadzieścia cztery osoby.
Program kursu składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych, które
odbywały się
w blokach, w trakcie pięciu zjazdów oraz obowiązkowych dwóch staży.
Pierwsze dwa zjazdy odbyły się w Łodzi, (30 marca–1 kwietnia oraz
13–15 kwietnia), w siedzibie Akademickiego Klubu Górskiego, trakcie
których przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne.Ćwiczenia praktyczne oraz kilka wykładów odbyło się w skałkach:
w Sokolikach
(11–13 maja) oraz Podlesicach i Rzędkowicach (18–20 maja). W dniach
15–17 czerwca odbył się staż wewnętrzny również w Podlesicach
i Rzędkowicach.
Ten etap kursu miał na celu zapoznanie aspirantów ze specyfiką szkolenia
w poszczególnych rejonach oraz z metodyką prowadzenia zajęć terenowych.Od lipca do września aspiranci odbyli staże w Klubach
Wysokogórskich oraz
w zaaprobowanych przez Komisję Szkolenia prywatnych szkołach wspinania
(głównym kryterium akceptacji było odbywanie stażu pod bezpośrednim
nadzorem doświadczonego i posiadającego aktualne uprawnienia
instruktora PZA).20 października odbył się egzamin praktyczny w czasie którego kandydaci
na instruktorów
musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu autoratownictwa oraz
technik
linowych. Dzień później miał miejsce egzamin teoretyczny w formie testu.Kadrę kursu stanowili instruktorzy PZA, posiadający
doświadczenie szkoleniowe, t. j.:


 • Jarosław Caban,

 • Tomasz Fiedorowicz,

 • Szczepan Głogowski,

 • Tomasz Kliś,

 • Bogusław Kowalski,

 • Marek Kujawiński,

 • Andrzej Makarczuk,

 • Anna Makarczuk,

 • Jarosław Liwacz,

 • Piotr Panufnik,

 • Dariusz Porada,

 • Wojciech Święcicki,

 • Wojciech Wajda


oraz lekarz medycyny Jakub Kamiński.Wynikiem kursu doszkalającego jest wszechstronne wykształcenie nowej
kadry
szkoleniowej PZA, która została przygotowana do profesjonalnego
prowadzenia kursów podstawowych.Jedną z ostatnich decyzji Zarządu poprzedniej kadencji było nadanie
absolwentom
szkolenia prawa do używania tytułu instruktora wspinaczki skalnej
Polskiego
Związku Alpinizmu
. Są to następujące osoby:

 • Jan Appelt,

 • Łukasz Brzyski,

 • Robert Burak,

 • Maciek Ciesielski,

 • Marcin Durkiewicz,

 • Karol Dąbrowski,

 • Paweł Grenda,

 • Michał Kajca,

 • Artur Klikowski,

 • Paweł Kopta,

 • Jarosław Mazur,

 • Wojciech Michalski,

 • Marcin Opozda,

 • Adam Pieprzycki,

 • Paweł Pustelnik,

 • Robert Rokowski,

 • i Jacek Wacławczyk.Ponadto na tym samym posiedzeniu Zarząd przywrócił stopień instruktora
wspinaczki skalnej Marcinowi Kanteckiemu, który wziął udział
w unifikacji instruktorskiej oraz odbył niezbędne staże.Pozostali uczestnicy kursu uzyskają związkowy patent instruktorski
po wypełnieniu wszystkich warunków szkolenia.
Pełna lista instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu dostępna jest
tutaj.

Partnerzy
Partnerzy techniczni