wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

Opublikowano: 17-01-2008; 13:13 przez mteg

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej podjęła decyzję o
przyjęciu na kurs instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka wysokogórska.

Po ogłoszeniu
naboru,
do KSWSiW spłynęło 38 aplikacji oraz 3 po terminie.


Komisja po bardzo długiej i burzliwej dyskusji postanowiła przyjąć
na kurs następujące osoby:1. Jan Appelt

2. Piotr Bucki

3. Robert Burak

4. Maciek Ciesielski

5. Piotr Górka

6. Paweł Grenda

7. Paweł Kopta

8. Michał Król

9. Marcin Księżak

10. Arkadiusz Kubicki

11. Mariusz Nowak

12. Adam Pieprzycki

13. Jakub Radziejowski

14. Robert Rokowski

15. Marcin Rutkowski

16. Marcin Szczotka

17. Jacek Wacławczyk
Bardzo duże zainteresowanie dało Komisji komfort wyboru najlepszych
jej zdaniem
kandydatur. Dlatego bardzo istotny okazał się bagaż doświadczeń
w górach
na ścianach skalnych powyżej 500 metrów wysokości, we wspinaczce
zimowej,
wspinaczce w górach lodowcowych na drogach o dużej powadze
ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń obiektywnych. Jednym z ważnych kryteriów
był dorobek
tatrzański z uwagi na to, że Tatry są rodzimym rejonem szkoleniowym.
Komisja uznała, iż kandydaci na instruktorów wspinaczki wysokogórskiej
powinni
w czasie kursu zapoznać się z metodyką szkolenia w każdym terenie
i o każdej
porze roku. Stąd odrzucone zostały aplikacje osób, których dorobek
opierał się o dokonania z zakresu wspinaczki sportowej oraz wspinaczki
wielowyciągowej
w rejonach bez zagrożeń obiektywnych.Tym samym osobom, które nie zostały zakwalifikowane, a które chciałyby
w przyszłości ponownie spróbować swoich sił Komisja Szkolenia Wspinaczki
Skalnej i Wysokogórskiej sugeruje rozwijanie swoich umiejętności
w kierunku
tradycyjnie rozumianego alpinizmu.
Tak duże zainteresowanie kursem dowodzi o potrzebie przeprowadzania
kursu
na stopień instruktora wspinaczki wysokogórskiej.
KSWSiW zakłada w przyszłości cykliczne organizowanie tego szkolenia
instruktorskiego.Pierwsze zajęcia, na których odbędzie się egzamin z zakresu:* znajomości topografii Tatr Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem
polskiej części Tatr Wysokich,


* umiejętności poruszania się i dobrej orientacji w terenie
bez wyznaczonych szlaków,


* znajomości technik linowych i asekuracji,


* dobrej kondycji (zaliczenie testu wytrzymałościowego)odbędą się 29–30 marca 2007, na Hali Gąsienicowej.
Szczegółowe informacje zostaną rozesłane na adresy
mailowe przyjętych kandydatów.

Partnerzy
Partnerzy techniczni