wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Uwagi przed sezonem szkoleniowym

Uwagi przed sezonem szkoleniowym

Opublikowano: 8-04-2008; 11:15 przez mteg

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Polskiego
Związku Alpinizmu zwraca się z apelem do wszystkich adeptów wspinaczki
zdecydowanych na uczestnictwo w odpłatnym szkoleniu o wnikliwą kontrolę
zarówno uprawnień formalnych wybranych przez siebie instruktorów
jak również
kontrolę jakości usług oferowanych przez kadrę instruktorską.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na posługiwanie się zwrotem „szkolimy
zgodnie z programem PZA”, który zachwalać ma różnego rodzaju kursy.
Do użycia tego sformułowania uprawnieni są WYŁĄCZNIE
instruktorzy PZA
(wspinaczki skalnej, taternictwa oraz alpinizmu) posiadający aktualne
uprawnienia.
Pełna lista kadry szkoleniowej
uprawnionej do szkolenia na kursach wspinaczkowych zgodnych
z wytycznymi
KSWSiW PZA znajduje się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu.
Przypominamy,
że instruktorzy seniorzy mają prawo do prowadzenia wykładów i zasiadania
w Klubowych Komisjach Egzaminacyjnych, natomiast nie mają prawa
do szkolenia w terenie.
Poza kadrą PZA, na rynku funkcjonują instruktorzy sportu oraz instruktorzy
rekreacji. Nie wnikając w zakres ich uprawnień informujemy,
iż nie przeszli
oni pełnego szkolenia przeprowadzonego przez PZA z zakresu dydaktyki
i metodyki wspinaczki na własnej asekuracji. W związku z tym
posługiwanie się
sformułowaniem „szkolimy zgodnie z programem PZA” jest nieuprawnionym
nadużyciem. Zresztą dotyczy to również innych kursów przeprowadzanych
na ściankach wspinaczkowych oraz w skałkach.Inną kwestią jest fakt, że zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione
przez osoby nie posiadające uprawnień instruktora PZA nie promują
do szkolenia tatrzańskiego. Prawo do wystawiania takich świadectw mają
WYŁĄCZNIE instruktorzy wspinaczki skalnej, taternictwa oraz alpinizmu,
których nazwiska można znaleźć na wymienionej już
liście.
Natomiast prawo
do przeprowadzania kursów tatrzańskich posiadają JEDYNIE instruktorzy
taternictwa oraz alpinizmu PZA (szkoleniowcy posiadający wymienione
uprawnienia Związkowe posiadają jednocześnie państwowe uprawnienia
instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka wysokogórska).Istotną sprawą na którą pragniemy zwrócić uwagę jest rzetelność realizacji
programów szkoleniowych przez instruktorów PZA. Kursanci powinni na początku
kursu otrzymać
program szkolenia.Podkreślić należy fakt, iż podstawowy kurs wspinaczki skalnej
ma za zadanie
przygotować uczestnika szkolenia do samodzielnego uprawiania wspinania
w skałkach na drogach ubezpieczonych i nie ubezpieczonych, a także
do kursu
tatrzańskiego. W związku z tym podstawą działalności na kursie
podstawowym
winna być wspinaczka na własnej protekcji. Polecamy to szczególnej uwadze
potencjalnym kursantom.Przypominamy także, że w czasie szkolenia w skałkach instruktor może
szkolić
co najwyżej czterech kursantów. Nauczanie większej ilości kursantów
wiąże się
z naruszeniem zasad bezpiecznego szkolenia, co może stanowić podstawę
do wszczęcia procedury dyscyplinarnej w stosunku do instruktora. Takie
zjawisko
jest karygodne i KSWSiW PZA będzie je piętnować.
Podkreślamy również fakt, że program podstawowego kursu wspinaczki
skalnej
obejmuje ćwiczenia na zrzutni. Nie zrealizowanie tych zajęć jest
równoznaczne ze sprzedażą niepełnowartościowej usługi.Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej w trosce o jakość
usług świadczonych przez instruktorów PZA zwraca się z prośbą o kontakt
do osób, które zetkną się z nierzetelnym szkoleniem. Na pewno
rozwiązaniem
problemu nie będzie praktykowane od kilku lat opisywanie błędów
w szkoleniu
na forach internetowych bez podania danych zarówno instruktora jak
i osoby
zgłaszającej problem. Komisja ma świadomość, że na rynku funkcjonuje
masa
różnych instruktorów i nie jest w stanie odnosić się do często słusznej,
ale anonimowej krytyki, której przedmiotem nie muszą wcale być
instruktorzy PZA.Zachęcamy do wkraczania w pionowy świat pod okiem fachowców, tak samo
jak
zachęcamy do leczenia zębów u dentysty, a nie u „znającego temat” kolegi.
Samodzielne odkrywanie tajników może okazać się bolesne, dosłownie
i w przenośni.Życzymy udanego sezonu wspinaczkowego.Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA

Partnerzy