wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Informacja o szkoleniu dla instruktorów PZA

Informacja o szkoleniu dla instruktorów PZA

Opublikowano: 7-11-2006; 13:21 przez mteg

Instruktorzy PZA, którzy z różnych przyczyn nie zdołali odbyć kursu
państwowego w bieżącym roku będą mieli okazję uczynić to w 2007 roku.


Obowiązujące przepisy nakładają na kadrę instruktorską Polskiego Związku
Alpinizmu obowiązek dostosowania swoich uprawnień do istniejących
przepisów.

W związku z tym Komisja Szkolenia PZA postanowiła przeprowadzić
doszkolenie istniejącej kadry instruktorskiej.

Szkolenie to przeznaczone jest tylko i wyłącznie
dla instruktorów PZA,
którzy nie odbyli kursu państwowego w 2006 roku oraz:

 

    * posiadają stopień instruktora PZA potwierdzony w książeczce
instruktorskiej,

    * aktywnie uczestniczą w pracy szkoleniowej.

 

Ze względu na strukturę stopni państwowych zostaną przeprowadzone
dwa kursy instruktorskie:

 

    * dla instruktorów wspinaczki skalnej PZA,

    * dla instruktorów PZA taternictwa oraz alpinizmu.

 

Instruktorzy wspinaczki skalnej PZACzęść ogólna do realizacji w dowolnie wybranej lokalizacji i uprawnionej
jednostce edukacyjnej.

Aby przystapić do części specjalistycznej instruktor
musi mieć ukończoną cześć ogólną.

 

Część specjalistyczna będzie zawierała zajęcia praktyczne w plenerze,
na sztucznym obiekcie oraz unifikacyjne wykłady i prezentacje.

Teren: Jura Krakowsko-Częstochowska. Termin: zajęcia teoretyczne
części specjalistycznej — maj, zajęcia praktyczne części
specjalistycznej 7–10 czerwca 2007 roku.

Kadrę będą stanowić instruktorzy wspinaczki sportowej i wspinaczki
wysokogórskiej PZA i AWF Katowice.

Aby spełnić wymogi formalne, zainteresowane osoby będą musiały
osobiście uczestniczyć w zajęciach.

 

Kierownikiem kursu na instruktora wspinaczki sportowej będzie
Bogusław Kowalski,
e-mail: bodziu@boguslawkowalski.com.

 

 

Instruktorzy taternictwa i alpinizmu PZA

 

Część ogólną kursu należy odbyć w dowolnie wybranej lokalizacji
i uprawnionej jednostce edukacyjnej.

Aby przystapić do części specjalistycznej instruktor
musi mieć ukończoną cześć ogólną.

 

Część specjalistyczna będzie zawierała zajecia praktyczne w plenerze
oraz unifikacyjne wykłady i prezentacje.

Teren: Sokoliki, Tatry. Termin: zajęcia teoretyczne części
specjalistycznej — maj, zajęcia praktyczne części specjalistycznej
7–10 czerwca 2007 roku.

 

Kadrę stanowić będą instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej PZA,
AFW Katowice, Kraków, Warszawa. Aby spełnić wymogi formalne,
zainteresowane osoby będą musiały osobiście uczestniczyć w zajęciach.

 

Kierownikiem kursu na instruktora wspinaczki wysokogórskiej będzie
Dariusz Porada e-mail: dariusz.porada@pza.org.pl.

 

Informacje dotatkowe, ale bardzo istotne

 

Komisja Szkolenia informuje, że wyżej wymienione kursy są ostatnią
okazją do zdobycia uprawnień państwowych w trybie eksternistycznym.

 

Aby uniknąć komplikacji należy ukończyć kurs ogólny instruktora
sportu do końca kwietnia.

 

Kurs ogólny na instruktora sportu organizować będzie Waldemar
Niemiec, e-mail: waldek@kilimanjaro.com.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni