wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Zebranie Komisji Szkolenia PZA

Zebranie Komisji Szkolenia PZA

Opublikowano: 11-01-2011; 12:23 przez mteg

Dnia 19.12.2010 odbyło się zebranie Komisji Szkolenia PZA. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło ostatecznego podziału zadań i zaplanowania budżetu na 2011 rok.


W 2011 roku Komisja Szkolenia PZA
zaplanowała następujące zadania:


  1. Kurs instruktora wspinaczki wysokogórskiej. Za organizację kursu odpowiedzialni są: B. Kowalski, M. Ciesielski i W. Wajda.

  2. Unifikacja dla instruktorów wspinaczki skalnej – to zadanie zostało powierzone następującym osobom: K.Skoczylas, A.Pieprzycki, M.Ciesielski

  3. Unifikacja dla instruktorów taternictwa – osoby odpowiedzialne za realizację tej imprezy to: K.Skoczylas, K.Treter.

  4. Unifikacja dla instruktorów alpinizmu (unifikacja ma być wyjazdem o charakterze sportowo – szkoleniowym w Alpy) – to zadanie zostało powierzone M. Ciesielskiemu, M. Rutkowskiemu, K. Treterowi i W. Wajdzie.

  5. Szkolenie z zakresu metodyki dla kadry instruktorskiej – za zorganizowanie tzw. „warsztatów interpersonalnych” został odpowiedzialny B. Kowalski.

  6. Kurs Kwalifikowanej Pomocy Przed medycznej – to zadanie zostało powierzone R. Rokowskiemu i A. Pieprzyckiemu
Intencją obecnej Komisji Szkolenia jest także realny wpływ na rozwój sportu górskiego. Dlatego komisja chciałby pomóc młodym wspinaczom w zdobywaniu należytych umiejętności i doświadczenia w górach. W związku z tym Komisja chce przygotować program szkolenia sportowego, który będzie adresowany szczególnie do młodych utalentowanych wspinaczkowo osób, takich którzy w niedalekiej przyszłości mają szanse wspinać się na wysokim poziomie w szeroko rozumianych górach. Za przygotowanie programu „sport górski” odpowiedzialni zostali: R. Rokowski, A. Pieprzycki i M. Ciesielski.Ponadto intencją obecnej Komisji Szkolenia jest także poszerzenie oferty szkoleniowej i aktualizacja regulaminów.Bardzo ważna sprawą dla obecnej Komisji są publikacje szkoleniowe. Planowane jest wydanie tzw. „Rekomendacji Komisji Szkolenia PZA”. W publikacji byłyby zawarte tak zalecenia natury technicznej, jak i stricte szkoleniowe dotyczące rozwiązania różnych problemów pracy instruktorskiej. Owe rekomendacje byłyby publikowane dwutorowo – na stronie PZA i „Taterniku”. Odpowiedzialni za realizację tego zadania zostali W. Wajda i R. KardaśO przygotowanie i ewentualne wydanie zeszytu szkoleniowego – przewodnika po drogach kursowych w rejonie Morskiego Oka zostali poproszeni: W. Święcicki i W. Wajda.W pewnym sensie Komisja Szkolenia została zobligowana przez Walny Zjazd Delegatów PZA do zajęcia się sprawą ewentualnego dobrowolnego doszkalania instruktorów rekreacji. Ta sprawa została powierzona B. Kowalskiemu.Z uwagi na to, że obecnie nowa ustawa o sporcie wprowadza znaczną liberalizację w zakresie szkolenia wspinaczkowego poza klubami sportowymi to bardzo ważną sprawą dla Komisji Szkolenia jest utrzymuje wysokich wymagań wobec stopnia Instruktora PZA, ale także należyte promowanie jego kwalifikacji. Tą sprawą ma się zająć M. CiesielskiTak jak w ubiegłym roku Komisja Szkolenia chciałaby pozyskać środki finansowe od zaprzyjaźnionych firm na odzież dla instruktorów PZA. Kwestią ewentualnego sponsoringu instruktorów ma się zająć K. Treter.Istotną sprawą jaką poruszono na spotkaniu był rozwój COS „Betlejemka”, która w pewny sensie stanowi wizytówkę szkoleniową Związku. Na dzień dzisiejszy koordynacją
kursów oferowanych przez COS PZA
zajmują się Arkadiusz Kubicki i M. Ciesielski. Natomiast sama obsługa techniczna (chodzi o prowadzenie zapisów na poszczególne kursy) została powierzona Adrianowi Koźbiałowi.Zagadnieniem nowej Ustawy o bezpieczeństwie w górach ma się zająć B. Kowalski i M. Wierzbowski.Ważną sprawą jaką Komisja Szkolenia zajęła się na spotkaniu były zasady organizacji przez Kluby Wysokogórskie obozów sportowo szkoleniowych. W związku z tym Komisja Szkolenia postanowiła wydać specjalne zalecenia dotyczące organizacji i prowadzenia tego typu imprez przez Kuby zrzeszone w PZA.Za kontakt z Zarządem PZA został odpowiedzialny M. CiesielskiKontakt z Komisją:

kswsiw@pza.org.pl.

Partnerzy