wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Od 17.05.2013r. zmianie uległ tryb przyznawania KT

Od 17.05.2013r. zmianie uległ tryb przyznawania KT

Opublikowano: 30-01-2014; 11:47 przez mteg

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że od 17 maja 2013r. zmianie uległ tryb przyznawania Karty Taternika.

Obecnie Karta Taternika będzie przyznawana na podstawie dostarczonego zaświadczenia o ukończeniu Kursu Taternickiego według programu PZA podpisanego przez prowadzącego szkolenie instruktora PZA. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno zawierać:

  • jednoznaczną informację, że instruktor uznaje, iż dana osoba ukończyła kurs oraz, że nabyte przez nią kompetencje i umiejętności są właściwe dla wydania Karty Taternika i prowadzenia samodzielnej działalności w Tatrach i górach średnich latem,
  • wykaz dróg pokonanych podczas kursu.

Dodatkowym warunkiem jest uiszczenie opłaty za wydanie Karty. Opłata za jej wydanie wynosi 100PLN.

Partnerzy
Partnerzy techniczni