wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Opublikowano: 18-05-2015; 22:25 przez mteg

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza do udziału w kursie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku (sobota) na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.


Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i składania wykazów przejść
do 23 sierpnia 2015 r. Wykazy muszą być kompletne do tego terminu.Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:


 • przesłanie na adres KSWSiW:
  kswsiw@pza.org.pl

  wymaganych dokumentów (wykazy przejść) oraz danych (imię, nazwisko, adres, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)

 • wpłata opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 zł na konto Polskiego Związku Alpinizmu:
  48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu i przed egzaminem. Ważne – tytuł przelewu: Kurs IWS 2015


1. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE • ukończone 21 lat

 • ukończony min. kurs wspinaczki skalnej wg. programu PZA prowadzony przez instruktora z aktualną licencją PZA

 • czynne uprawianie wspinaczki skalnej od min. 5 lat poparte wykazami:

 • – 15 wybranych/najlepszych dróg skałkowych ubezpieczonych o trudnościach min. VI.3

  – 10 wybranych/najlepszych dróg skałkowych na własnej asekuracji o trudnościach min. VI.2

  – 10 wybranych/najlepszych dróg wielowyciągowych powyżej 5 wyciągów o trudnościach min. VI+

  – 10 wybranych/najlepszych dróg górskich powyżej 5 wyciągów o trudnościach min. VI+
 • wykształcenie min. średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)

 • niekaralność

 • nienaganna postawa moralno-etyczna

 • członkostwo w Klubie Wysokogórskim zrzeszonym w PZA oraz pisemna rekomendacja z tego Klubu

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie praktycznym na kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA oraz o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora wspinaczki
Na tej podstawie wybrani kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego, który składać się będzie z dwóch części:a) część praktyczna


 • pokaz sprawności wspinaczkowej na drodze ubezpieczonej o trudnościach do VI.3

 • pokaz sprawności wspinaczkowej oraz umiejętności z zakresu asekuracji na drodze nieubezpieczonej o trudnościach do VI.1+

 • wspinaczka w zespole na drodze wielowyciągowej i zjazd ze stanowiskiem pośrednim


b) część teoretyczna (test oraz rozmowa kwalifikacyjna),


2. SCHEMAT ORGANIZACJI KURSU


Program szkolenia jest realizowany w trakcie 24 dni szkoleniowych obejmujących:

— zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje, zajęcia na sztucznej ścianie)
— zajęcia praktyczne – prowadzone przez wykładowców/instruktorów; realizowane w formie zjazdów w różnych rejonach skalnych (Sokoliki, Rudawy Janowickie, Jura Północna, Jura Południowa, Hejszowina)

Zajęcia będą odbywać się w formie kilkudniowych zjazdów (3-6 dni) w okresie jesień 2015 – wiosna 2016. Po ukończeniu zajęć, aspiranci odbywają obowiązkowe staże przewidziane regulaminem kursu.


3. WARUNKI OGÓLNE • minimalna liczba uczestników kursu — 10 osób,

 • maksymalna liczba uczestników kursu — 12 osób,

 • maksymalna liczba kandydatów dopuszczonych do egzaminu — 20 osób,

 • w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu.4. CENA


Cena kursu: 3400 zł, w tym opłata egzaminacyjna 200 zł płatna na konto Polskiego Związku Alpinizmu (podane poniżej) po otrzymaniu przez kandydata informacji o dopuszczeniu do egzaminu ale przed terminem egzaminu.


5. KWALIFIKACJE PO KURSIE


Instruktor wspinaczki skalnej PZA posiada kompetencje do:


 • prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych,

 • kierować kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej,

 • prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,

 • pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IW oraz IWS na polecenie kierownika kursu,

 • wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub KSWSiW.6. WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA INSTRUKTORA WSPINACZKI SKALNEJ PZA:

 • ukończenie i zaliczenie kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej organizowany przez PZA, obecność na wszystkich zajęciach

 • zaliczenie w okresie do 3 lat od ukończenia kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej dwóch staży praktycznych na pełnym kursie wspinaczki skalnej zgodnie z regulaminem staży.

 • opłacenie licencji w PZA na dany rok kalendarzowy.


7. TERMIN


Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku (sobota) na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dokładna lokalizacja zostanie podana kandydatom dopuszczonym do egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.


Egzamin praktyczny rozpocznie się ok. godziny 9.00.


Egzamin teoretyczny oraz rozmowy kwalifikacyjne będą kontynuowane od godziny 16.00.


8. KONTAKT


Pytania w sprawach związanych z kursem prosimy kierować do Komisji Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA:
kswsiw@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni