wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs Instruktora Taternictwa 2017

Kurs Instruktora Taternictwa 2017

Opublikowano: 24-04-2017; 22:45 przez Janusz Ryszewski | Modyfikacja: 24-04-2017; 22:48 przez Janusz Ryszewski

W bieżącym roku planujemy rozpoczęcie KURSU INSTRUKTORA TATERNICTWA PZA.

Zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria przyjmowane będą do końca maja 2017 na adres kswsiw@pza.org.pl z dopiskiem „KURS IT PZA”

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

  • ukończone 21 lat
  • Stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA
  • Dwuletni staż pracy szkoleniowej od chwili uzyskania stopnia   IWS PZA, w tym przeprowadzonych co najmniej 6 pełnych kursów podstawowych
  • minimum 5 lat letniej działalności wysokogórskiej w różnych rejonach i różnorodnych ścianach popartej wykazami

           – co najmniej 25 dróg powyżej 10 wyciągów o trudnościach minimum V

  • czynne uprawianie wspinaczki zimowej (minimum 3 sezony zimowe) poparte wykazami:

          – co najmniej 2 drogi o przewyższeniu 600 m i trudnościach minimum IV lub M4 lub WI4

          – co najmniej 5 dróg powyżej 10 wyciągów o trudnościach min V lub M5 lub WI4+

          – co najmniej 3 drogi powyżej 4 wyciągów o trudnościach minimum V+ lub M5+ lub  WI5

  • wykształcenie min. średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)
  • niekaralność
  • członkostwo w Klubie Wysokogórskim zrzeszonym w PZA od momentu uzyskania stopnia IWS oraz pisemna rekomendacja z tego Klubu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PRZEŚLEMY NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI.

Partnerzy
Partnerzy techniczni