wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Regulamin opłacania składek członkowskich PZA

Regulamin opłacania składek członkowskich PZA

Opublikowano: 6-01-2006; 16:18 przez mteg | Modyfikacja: 10-10-2023; 14:25 przez Barbara_Batko

Od początku 2006 r obowiązuje nowy regulamin opłacania składek członkowskich PZA.

1. Składki członkowskie pobierane są od członków zwyczajnych PZA.
 
2. Składka członkowska wynosi 17 PLN od członka klubu należącego do PZA (15,00 PLN na konto nr 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 i 2,00 PLN/osoba na Fundusz Berbeki na konto 79 2130 0004 2001 0584 5458 0001).
Składka członkowska podwyższona jest o 5,00 PLN z przeznaczeniem na wydawnictwo „Taternik” zgodnie z wnioskiem przegłosowanym przez delegatów na WZD PZA w 2015r.
 
3. Składki opłacane są w terminie do 31 maja danego roku.
 
4. Podstawą obliczeń wysokości składki przekazywanej przez dany klub jest ilość członków danego klubu wg stanu na dzień 31. 12. roku poprzedzającego.
 
Jednocześnie klub jest zobowiązany do przysyłania do PZA listy członków wg stanu na dzień 31. 12. roku poprzedzającego do dnia 31 marca roku następnego.
 
Fakt nie opłacenia składek przez członka klubu nie zwalnia od obowiązku zapłaty składki przez klub.

Zgodnie z wnioskiem przegłosowanym przez delegatów na XXIII WZD PZA w 2020r, klub opłaca składki członkowskie za minimum 15 osób, nawet jeśli deklaruje mniejszą liczbę członków.
 
5. W roku przyjęcia klubu do PZA, płaci on składkę w wysokości 2,50 PLN od osoby kwartalnie.
 
6. Wpisowe do PZA nie ulega zmianie i wynosi 1000 PLN od klubu. Klub wpisuje się do ewidencji PZA po wpłynięciu wpisowego na konto Związku.
 
7. Zaległość klubu w opłacaniu składek może być podstawą do wstrzymania wypłaty zaliczek dla członków klubu, którzy otrzymają dofinansowanie wyjazdu z PZA.
 
8. Klub zobowiązany jest umieścić logo i adres PZA na swojej stronie www.
 
9. Aktualizowana lista klubów z opłaconymi składkami oraz zalegających z płatnością jest umieszczona na poniższej stronie.

Partnerzy