wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki

Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki

Opublikowano: 25-04-2019; 20:03 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki dla Krzysztofa Tretera w kwocie 5 000 zł.

W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 18/o4/2019) brało udział 10 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki

Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki

Opublikowano: 10-04-2019; 13:50 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki dla:

  1. Jerzego Łabęckiego – 5 000zł
  2. Macieja Bedrejczuka – 3 000zł

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 26/o3/2019) brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni