wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki PZA

Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki PZA

Opublikowano: 7-01-2021; 23:55 przez Iwona Bocian

Zarząd zdecydował o udzieleniu  bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki PZA dla następujących osób:

Joanna S. – 1 000 zł
Justyna O. – 1 000 zł
Agnieszka W. – 1 000 zł
Sylwia P. – 1000 zł
Barbara Ch. – 1 000 zł
Krzysztof T. – 1 500 zł
Jerzy Ł. – 1 500 zł

W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 11/12/2020) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni