wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Bezzwrotne zapomogi z Funduszu Berbeki PZA

Bezzwrotne zapomogi z Funduszu Berbeki PZA

Opublikowano: 7-02-2020; 10:39 przez Iwona Bocian | Modyfikacja: 27-07-2020; 16:23 przez Iwona Bocian

Zarząd zdecydował o udzieleniu  bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki PZA dla następujących osób:

Joanna Sawicka – 1 000 zł
Justyna Osińska – 1 000 zł
Agnieszka Wirska – 1 000 zł
Sylwia Porożyńska – 1 000 zł
Barbara Chrzanowska – 1 000 zł
Krzysztof Treter – 5 000 zł
Ryszard Pilch – 3 000 zł

W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 14/o1/2020) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni