wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Kolegę Mariusza Nowaka

Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Kolegę Mariusza Nowaka

Opublikowano: 8-07-2024; 11:08 przez Barbara_Batko

Podjęto Uchwałę nr 3 z dn 27.06.2024 : Wobec prowadzenia działalności szkoleniowej przez kol. Mariusza Nowaka bez aktualnej licencji instruktora alpinizmu PZA w latach 2021-2023, Zarząd PZA podjął uchwałę o czasowym odebraniu stopnia IA PZA na okres 3 miesięcy. Zarząd PZA przychylił się do prośby kolegi Mariusza Nowaka o zamianę decyzji o tymczasowym odebraniu uprawnień IA PZA na realizację prac społecznie użytecznych związanych z przygotowaniem dróg szkoleniowych w wymiarze łącznym 100 rg.

Wyznaczony termin zakończenia zakresu prac – 31.12.2024

Dodatkowym warunkiem koniecznym dla wydania licencji na 2024 jest uzupełnienie zaległych opłat licencyjnych za lata 2021, 2022, 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób

 

Partnerzy