wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Kolegę Tomasza Klisia

Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Kolegę Tomasza Klisia

Opublikowano: 8-07-2024; 11:04 przez Barbara_Batko

Podjęto Uchwałę nr 2 z dn 27.06.2024 : Wobec prowadzenia działalności szkoleniowej przez Kol. Tomasza Klisia bez licencji instruktora alpinizmu PZA w latach 2021-2023, Zarząd PZA podjął uchwałę o czasowym odebraniu stopnia IA PZA na okres 3 miesięcy. Zarząd przychylił się do prośby kolegi Tomasza Klisia o zamianie decyzji o czasowym odebraniu uprawnień IA PZA na realizację prac społecznie użytecznych, polegających na  nieodpłatnym przetłumaczeniu z języka angielskiego podręcznika „Alpine Skills”, wydanego przez UIAA, którego wydanie w języku polskim jest planowane przez PZA. Prace zostaną zrealizowane w terminie 6 miesięcy od otrzymania oryginalnego tekstu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób

 

Partnerzy