wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Powołanie do kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej

Powołanie do kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej

Opublikowano: 9-03-2020; 12:50 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował w sprawie Powołanie Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej zgodnie z przedłożoną listą (77 kandydatów).

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 25/02/2020) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni