wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Przyjęcie uchwały o tworzeniu funduszy celowych w PZA

Przyjęcie uchwały o tworzeniu funduszy celowych w PZA

Opublikowano: 8-01-2021; 0:01 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia uchwały o tworzeniu funduszy celowych w Polskim Związku Alpinizmu w brzmieniu:

§1
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu podtrzymuje zasadność tworzenia funduszu specjalnego jakim jest „Fundusz Berbeki”, który pochodzi ze zgromadzonych składek członkowskich PZA w wysokości 2,00 zł od osoby za każdy rok przynależenia do Związku. Środki zgromadzone w postaci funduszu specjalnego „Fundusz Berbeki” w dalszym ciągu przeznaczone pozostają na bezzwrotne zapomogi oraz świąteczne wsparcie dla zawodników, trenerów, osób współpracujących z PZA oraz ich rodzin, którzy na skutek zdarzeń losowych zostały dotknięte trudną sytuacją finansową i potrzebują wsparcia.
§2
Pozostałe fundusze specjalne utworzone przed 2012 rokiem tj. „Fundusz KWS”, „Fundusz KTJ”, „Fundusz Nasze Skały”, „Zespół Łączności” nie stanowią równowartości środków, które mogą zostać przeznaczone jedynie na ściśle określone cele w odrębnych przepisach, statucie lub umowach.

§3

W związku z powyższym Zarząd PZA postanawia stany funduszy specjalnych wymienionych w § 2, tj. „Funduszu KWS”, „Funduszu KTJ”, „Funduszu Nasze Skały” oraz „Zespół Łączności” widniejące w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku przeznaczyć na aktualizację wartości „Funduszu Berbeki”.

 

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 22/12/2020) brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni