wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Zmiana nazwy programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera”

Zmiana nazwy programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera”

Opublikowano: 14-06-2019; 0:36 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował nad zmianą nazwy programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera” na „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 07/o5/2019) brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni