wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z posiedzenia Zarządu w dn. 5.04.2011

Relacja z posiedzenia Zarządu w dn. 5.04.2011

Opublikowano: 6-04-2011; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 13-06-2011; 19:37 przez

W dn. 5.04.2011 w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PZA.

W posiedzeniu wzięli udział: Janusz Onyszkiewicz, Marek Wierzbowski, Danuta Wach, Adrian Sinkiewicz, Piotr Xięski, Paweł Lulek, Marcin Kaczkan, Marcin Zwoliński, Mateusz Golicz oraz Marek Janas, Ryszard Urbanik, Marek Kaliciński.

1. Danuta Wach przedstawiła zebrane przez siebie kandydatury do Komisji Statutowej. Ustalono, że powołanie Komisji nastąpi drogą obiegową, niezwłocznie po upływie terminu wskazanego w komunikacie do klubów (tj. 7.04.)

2. Ustalono wstępnie termin Walnego Zgromadzenia Delegatów na 19 – 20.11.2011.

3. W ramach posiedzenia, odbyło się spotkanie z przedstawicielami KW Warszawa: Arturem Paszczakiem i Pawłem Przybyszem. Zarząd przyjął do wiadomości uwagi i propozycje KW dotyczące kadry szkoleniowej Związku. Dyskutowano także o planach remontu lokalu współdzielonego przez PZA i KW oraz o możliwościach zmniejszenia uciążliwości dla biura PZA powodowanych przez Sekcję Boulderową KW.

4. Omawiano bilans PZA i przyczyny negatywnego wyniku za rok 2010. W ocenie Zarządu, jedną z przyczyn wystąpienia tej sytuacji były inwestycje podjęte przez PZA w bazę tatrzańską, które były uzasadnione koniecznością maksymalnego wykorzystania zezwoleń wydanych przez Tatrzański Park Narodowy.

5. W związku z bilansem, dyskutowano nad optymalizacją finansów COS Betlejemka i możliwymi, innymi modelami funkcjonowania COS.
Dyskutowano sprawę kryzysu w Komisji Szkolenia. Maciej Ciesielski poinformował, że mimo złożenia formalnej rezygnacji, większość członków Komisji deklaruje gotowość do wznowienia pracy. W połowie kwietnia przewidywane jest spotkanie członków Komisji w tej sprawie.

6. Piotr Xięski przypomniał o problemie formalnym w związku z uchwałą z dn. 8.02. w/s nadania stopni Instruktora Alpinizmu. Ustalono, że obiegowo uchwała zostanie uchylona, a następnie przyjęta ponownie po dokonaniu odpowiednich poprawek dotyczących wymogów na ten stopień.

7. Prowadzono dyskusję nad organizacją pracy Zarządu.

8. Paweł Lulek relacjonował przebieg rozmów z potencjalnym partnerem wydawniczym dla „Taternika”. Podjęto decyzję o przejęciu wydawania pisma przez PZA i dalszej dyskusji z ewentualnymi partnerami jedynie o dystrybucji i promocji pisma.

9. Podjęto uchwałę w/s usunięcia z PZA klubów: Baltica Gdynia (przestał istnieć), AKW Szczecin (brak kontaktu) i TG Sokół (założono nowy klub) w związku z z zaległościami w odprowadzaniu składek członkowskich do PZA.

10. Wobec braku reakcji Zarządów klubów na komunikat dot. poszukiwania kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa, postanowiono tymczasowo o niepowoływaniu tej komisji i postawieniu problemu jej uruchomienia na najbliższym WZD.

11. W ramach omawiania spraw tatrzańskich, Janusz Onyszkiewicz relacjonował rozmowy z dyrektorem TPN Pawłem Skawińskim na temat działań PZA w/s długoterminowej dzierżawy „Betlejemki”. Wstępnie udało się uzyskać przychylność Parku dla działań PZA.

12. Zadecydowano o reaktywacji Biuletynu PZA i zlecenia jego redakcji za odpłatnością. Dyskutowano nad możliwością powołania Komisji Mediów. Zarząd zdaje sobie sprawę z konieczności pilnego powołania rzecznika prasowego PZA; nie ma jednak osoby, która podjęłaby się pełnienia tej funkcji.

13. Na wniosek Marcina Zwolińskiego, zatwierdzono dołączenie do składu Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego kol. Magdy Zbrzeskiej.

Partnerzy