wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.06.2013

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.06.2013

Opublikowano: 7-06-2013; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 13-11-2013; 19:41 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Janusz Onyszkiewicz, Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Marcin Zwoliński


Zebranie Zarządu odbyło się w Spale w dzień poprzedzający XVI Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. Rozpoczęło się o godz. 20:30. Omówiono pokrótce sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem w/w Zgromadzenia.


Następnie Marek Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet klubów, zrzeszonych w PZA Speleoklubu „Kras” Kraków.


Wyniki głosowania:
Za -7 głosów, Przeciw – 0 głosów, Wstrzymujące się – 0 głosów.


Klub został przyjęty większością głosów uprawnionych do głosowania.

Partnerzy