wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.10.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.10.2014

Opublikowano: 28-10-2014; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 22-01-2015; 14:20 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Bogusław Kowalski, Tomek Poznański, Piotr Kubicki, Marcin Zwoliński.

Goście:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Członkowie honorowi PZA.

  Obecnie brak jest takiej listy na stronie PZA. Zdaniem Piotra Xięskiego należy porozmawiać z Janem Kiełkowskimi z zapytaniem, czy wyrazi zgodę na udostępnienie informacji (w celu krótkich biogramów) z Wielkiej Encyklopedii „Góry i Alpinizm”. I te biogramy ze strony należy zalinkować do w/w encyklopedii. W ten sposób nie będzie potrzeby tworzenia materiału „od zera” i będzie to również sposób na promocję samej książki. P. Xięski zaoferował rozmowę z Januszem Majerem, aby ten uzgodnił z J. Kiełkowskim możliwość w/w wykorzystanie przez PZA.
 2. Budowa ścianki na Ursynowie.

  Michał Waś zreferował problematykę budowy pierwszej ściany wspinaczkowej na Ursynowie. Ściana wspinaczkowa w żaden sposób nie ograniczy funkcjonalności sali gimnastycznej szkoły, gdyż jest zaprojektowana tak, by wszystkie boiska sportowe dostępne na sali mogły być nadal używane. Zwiększy natomiast dostępną w ramach zajęć szkolnych ofertę sportową szkoły. Jednak budzi to sprzeciw ze strony Klubu Sportowego Metro korzystającego z sal w w/w szkole. I władze dzielnicy uległy presji w/w Klubu. Należy dodać, iż projekt budowy ściany nie wiąże się z żadnym nakładem finansowym dla budżetu dzielnicy. Kwota potrzebna na inwestycję została pozyskana ze środków unijnych. PZA jako związek sportowy powinien poprzeć w/w projekt. Tym bardziej, iż poparcie nie wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi, a ponadto jest zgodne z misją PZA tj. popularyzacja wspinaczki. Cały Zarząd był zgodny, że takie poparcie powinno zostać udzielone.
 3. Spotkanie przedstawicieli PZA z CEO iEXPERT.

  P. Kubicki krótko zreferował spotkanie z kierownictwem iExpert, które odbyło się 22/10/2014. Podczas w/w spotkania P. Kubicki zapytał o ilość sprzedanych polis (osiągnięty został założony pułap min 1 000 polis). Następnie zaproponował organizację spotkania zarządu PZA (w osobie Prezesa) z zarządem PZU. Podsumowana została bieżąca współpraca, omówiono również plany na najbliższy okres.
 4. Przygotowania do KFG.

  M. Jodłowski poinformował zebranych, iż organizatorzy KFG są zainteresowani szerokim promowanie i udziałem PZA podczas w /w festiwalu. Wskazał jednak, iż problematyczna jest kwestia stoiska, ponieważ wszystkie boksy na chwilę obecną są już od dawna wyprzedana. Kluczowa jest promocja ubezpieczenia „Bezpieczny powrót” podczas Festiwalu zarówno poprzez stoisko, jak również spoty reklamowe (analogicznie jak w podczas Festiwalu w Lądku).
 5. Nowy regulamin kadry szkoleniowej.

  Tomek Poznański podziękował tym, którzy na grupie Zarządu zgłosili swoje uwagi do w/w Regulaminów. Zdaniem M. Jodłowskiego materiały są gotowe, aby je przekazać do konsultacji z Komisją Szkolenia.
 6. Patronat PZA dla projektu Fundacji K2 Winter.

  Krótko przedyskutowana ponownie kwestię patronatu PZA dla Fundacji K2 Winter. Nie podjęto ostatecznej decyzji.
 7. Taternik – propozycje druku.

  Krótko ponownie przedyskutowano kwestię obniżenia kosztów wydruku, w kontekście niższych kosztów oferowanych przez drukarnie z którymi w kontakcie jest J. Głowacka oraz T. Poznański. Piotr Xięski zdeklarował się do kontaktu w temacie z Infomax w zakresie możliwości obniżenia kosztów wydruku Taternika, aby ew. zmiana drukarni nie była konieczna.
 8. Kalendarz PZA 2015.

  Zgodnie ustalono, iż druk kalendarza PZA na rok 2015 w kształcie zroku2014 nie będzie realizowany. Sukces sprzedażowy niewielki, a obciążenie finansowe dla PZA bardzo duże. J. Głowacka przestawiła szacunkowy koszt wydruku dla małego nakładu wyłącznie na potrzeby reprezentacyjne/promocyjne PZA. Koszt w obrębie 1 000zł. Iwona Bocian podała również iż jest możliwe „podłączenie się” pod projekt PolakPotrafi.pl Pasja gór prowadzony przez KW Katowice. Jedną z założonych nagród jest kalendarz i można byłoby pewien nakład spersonalizować pod potrzeby PZA. Kwestia do ew. rozważenia.

Partnerzy