wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.09.2011.

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.09.2011.

Opublikowano: 5-10-2011; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 5-05-2013; 12:22 przez


W telekonferencji wzięli udział: Maciej Ciesielski, Marcin Zwoliński, Ditta Kicińska, Marek Wierzbowski Paweł Lulek, Wojciech Grzesiok, Adrian Sinkiewicz, Mateusz Golicz.  • Omawiano sprawę zawieszenia uprawnień instruktorskich W. N. oraz potencjalnej dyskusji w tej sprawie na najbliższym, Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

  • Dyskutowano nad kwestiami organizacyjnymi, związanymi z przygotowaniem zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz ustalono zakres odpowiedzialności za poszczególne elementy sprawozdania władz Związku.

  • Poruszono kwestię wyboru delegata na najbliższy zjazd UIAA. Ze względu na niemożność znalezienia osoby chętniej do reprezentowania Związku, Zarząd rozważa przekazanie mandatu PZA delegatowi węgierskiemu.

  • Omówiono temat wakatu na stanowisku Skarbnika PZA i kwestię braku w gronie Zarządu potencjalnych kandydatów, którzy mogliby pełnić tę funkcję.

  • Dyskutowano o kontrowersjach wokół wyprawy na Grenlandię („Golden Lunacy”). Sprawa nagrody przynanej zespołowi Kaszlikowski-Kubarska jest poza kompetencjami PZA. Ze względu na możliwe naciski Ministerstwa Sportu i presję medialną, Zarząd może być jednak zmuszony do podjęcia działań weryfikacyjnych w związku z wsparciem finansowym udzielonym członkom Wyprawy z dotacji Ministerstwa. Zarząd nalega obecnie na kol. Kaszlikowskiego w sprawie uzupełnienia sprawozdania złożonego do PZA o schemat drogi i inne informacje, które umożliwiłyby jej powtórzenie.

Partnerzy