wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.12.2011

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.12.2011

Opublikowano: 5-02-2012; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 5-05-2013; 12:25 przez


W telekonferencji wzięli udział: Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Mateusz Golicz, Paweł Lulek, Marcin Zwoliński, Wojciech Grzesiok.  • Omawiano kwestię powołania nowego przewodniczącego Komisji Wspinaczki Sportowej. Z uwagi na nieobecność znaczniej części Zarządu na telekonferencji, kandydatura nie była głosowana.

  • Dyskutowano nad stanem systemu informatycznego PZA. Zarząd przewiduje przeprowadzenie jego kompleksowej modernizacji w oparciu o projekt funkcjonalny, skonsultowany z poszczególnymi Komisjami.

  • Podjęto uchwałę o wsparciu rodziny Bernadety Szczepańskiej jednorazową zapomogą w wysokości 2 000 zł, ze środków Funduszu Berbeki.

  • Podjęto uchwałę o powierzeniu misji sformowania Komisji Bezpieczeństwa Michałowi Kochańczykowi.

  • Dyskutowano pokrótce stanowisko Zarządu w sprawie tablicy poświęconej pamięci Wandy Rutkiewicz. Podjęto uchwałę o współfinansowaniu tablicy przez PZA.

  • Omawiano postęp w obszarze tworzenia kodeksu dobrych praktyk jaskiniowych we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska województwa śląskiego.

  • Dyskutowano nad funkcjonowaniem Zarządu i priorytetami na pierwszy kwartał 2012.

Partnerzy