wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 16.02.2012

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 16.02.2012

Opublikowano: 28-02-2012; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 6-05-2013; 10:37 przez


W telekonferencji wzięli udział: Marek Wierzbowski, Paweł Lulek, Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Marek Kaliciński, Renata Wcisło.  1. Renata Wcisło zrelacjonowała problemy z jakimi boryka się „Taternik”. Poza bieżącymi sprawami wynikającym z redakcji omówiona została również kwestia konieczności podpisywania umów z autorami tekstów publikowanych w Taterniku i system ich dystrybucji. Dyskutowano nad zasadnością opóźnienia wydania wersji elektronicznej „Taternika” w stosunku do wydania papierowego. Uznano, że brak jest podstaw do podjęcia takiej decyzji, gdyż spowoduje to utratę klienta wersji elektronicznej, która jest sprzedawana a nie rozdawana (klienci wersji elektronicznej to klienci raczej nie zainteresowani zakupem wersji papierowej).

  2. Przedyskutowano kandydatury złożone w ramach ogłoszenia skierowane do Klubów przez PZA na Przewodniczącego Komisji Mediów.

  3. Dyskutowano nad możliwością stworzenia rankingu dla wspinaczy skalnych jako elementu integrujący młodych sportowców z PZA i aktywizujący ruch w serwisie internetowym.

  4. Przedyskutowano kwestię konieczności otrzymania przez PZA wniosków i preliminarzy ze strony Kingi Baranowskiej w celu oceny prawidłowości szacunku kosztów poszczególnych wypraw.

  5. Dyskutowano nad działaniami jakie należy podjąć w związku ze sprawą PZA v instruktor R.Sz.

Partnerzy