wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.04.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.04.2014

Opublikowano: 23-04-2014; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-07-2014; 18:31 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski,
Bogusław Kowalski, Marcin Zwoliński, Tomasz Poznański, Piotr Xięski.

Podczas spotkania omówiono:


 1. ZUS – dalsze kroki w związku z raportem pokontrolnym.

  Marek Wierzbowski krótko zreferował wyniki pokontrolne ZUS.
  Przedstawił przypadki, gdzie zasadne jest wstąpienie na drogę
  sądową oraz te sprawy, gdzie należy zobowiązania uregulować.
 2. WZD – stan przygotowań

  Krótko omówiono przygotowania do zbliżającego się WZD.
 3. Projekt nowelizacji regulaminów Komisji Szkolenia.

  Wstępnie na 7 maja ustalono datę do przedyskutowania w węższym gronie
  nowelizacji regulaminów Komisji Szkolenia.
  Priorytetowe jest przegłosowanie przede wszystkim regulaminów dot.
  kadry szkoleniowej z uwagi na zbliżający się sezon.
 4. Przyjęcie KS Skarpa Bytom.

  Marek Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
  KS Skarpa Bytom w poczet klubów zrzeszonych w PZA.

  Wyniki głosowania:
  Za – 7 głosów;
  Przeciw – 0 głosów;
  Wstrzymujących się – 0 głosów.

  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 5. Komisja Ochrony Przyrody.

  Miłosz Jodłowski poinformował o działaniach podjętych w temacie
  powołania Komisji Ochrony Przyrody (realizacja postanowień
  ostatniego WZD PZA) w składzie: Miłosz Jodłowski, Ditta Kicińska,
  Przemek Wójcik, Mikołaj Bielański, Kasia Grześkowiak.
  Formalne głosowanie zostanie zarządzone na grupie Zarządu PZA.
 6. Betlejemka – wyniki pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej.

  M. Wierzbowski poinformował o spotkaniu z przedstawicielami TPN i
  Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele PSP stwierdzili,
  iż należy wykonać jakikolwiek ruch, żeby była możliwa prolongata
  terminów zawartych w protokole pokontrolnym. Ponadto niezbędne
  będzie wystąpienie do Komendy Wojewódzkiej o odstępstwo
  (czujki w miejsce poszerzenia drzwi itd.).


Ponadto M. Wierzbowski poinformował, iż do dymisji podał się
Janusz Zaleski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;
odpowiedzialny za parki).

Partnerzy