wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.03.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.03.2014

Opublikowano: 11-03-2014; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-07-2014; 17:34 przez


W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Tomasz Poznański,
Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok,
Marcin Zwoliński, Bogusław Kowalski.

Goście:
Anna Karkosz, Katarzyna Grześkowiak, Renata Wcisło.

Omówiono następujące sprawy


 1. Współpraca z firmą Alpina.


  Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że nie ma formalnych przeszkód,
  aby PZA podjęło współpracę z wyżej wymienioną firmą.

 2. Badania lekarskie himalaistów.

  Potwierdzono informację odnośnie daty badań himalaistów,
  które mają zostać przeprowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca.

 3. COS Betlejemka – wentylacja.

  Krótko scharakteryzowano od strony technicznej stan
  prac w COS Betlejemka. Omówiono jak odnosi się prawo
  budowlane w stosunku do schronisk górskich.
  Przedstawiono alternatywne rozwiązania jeśli chodzi
  o przygotowanie projektu wykonawczego w zakresie wentylacji.

 4. Tygodnik Powszechny.

  Ustalono, iż rozmowy PZA z TP będą przeprowadzane drogą mailową.

 5. Kalendarz PZA.

  Przedstawiono propozycję rozdysponowania pozostałych
  egzemplarzy kalendarzy PZA na rok 2014.

 6. Ubezpieczenie PZU-PZA.

  Zdefiniowano słabe strony promocji ubezpieczenia
  oraz ustalono plan działania, który ma przyczynić się
  do większej sprzedaży tego produktu.

 7. Kalendarz imprez.

  Większością głosów zatwierdzono uchwałę dotyczącą
  kalendarza imprez PZA oraz przyjęcia KW Lublin w
  poczet klubów zrzeszonych w PZA.

 8. Wnioski ze Szczytu w Podlesicach.

  Nastąpiła dyskusja dotycząca możliwości opublikowania
  materiałów ze Szczytu. Wobec toczącej się w prokuraturze
  sprawy po wypadku na BP ustalono, iż materiały nie zostaną opublikowane.

 9. Obóz zimowy kobiet.

  Przedyskutowano możliwość dofinansowania obozu
  zimowego dla kobiet, o co wnosiła Edyta Sadowska.
  Ustalono, że jeżeli w przyszłym roku zostanie
  złożony stosowny wniosek, to być może koszty takiego obozu
  zostaną w jakiejś części pokryte.

Partnerzy