wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.01.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.01.2015

Opublikowano: 27-01-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 31-03-2015; 14:40 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Marek Wierzbowski, Wojciech Grzesiok, Michał Waś.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Spotkanie PZA w TPN.

  Ustalono, iż na spotkaniu w TPN które planowane jest na 29/01/2015 w Zakopanem na godz. 11:00 PZA będą reprezentować: M. Wierzbowski, D.Kicińska, P.Xięski, M.Jodłowski.


  Ponadto M. Jodłowski przedstawił kluczowe zagadnienia Projektu Planu Ochrony TPN, w odniesieniu do wszelkich form aktywności sportowej realizowanej przez członków klubów zrzeszonych w PZA na terenie Parku.

 2. Dyskusja na forum dyskusyjnym Brytan.pl.

  M. Jodłowski krótko zreferował zagadnienia związane z dyskusją na Brytanie.pl oraz wywiadem z jego osobą.
  Zdaniem M. Jodłowskiego należy skierować pismo do KW Warszawa, w którym zawarta będzie prośba Zarządu PZA o sformułowanie zarzutów i pytań do władz PZA, na które z kolei Zarząd postawił udzielić wyczerpujących i formalnych odpowiedzi i wyjaśnień.

 3. Wydanie legitymacji instruktora wspinaczki wysokogórskiej – T.Polok.

  Po przeanalizowaniu dostępnych Zarządowi informacji i faktów Zarząd uznał za zasadne wydanie legitymacji Instruktora Wspinaczki Wysokogórskiej Koledze Tomaszowi Polokowi z KW Katowice.
 4. Badania lekarskie – wytyczne MSiT.

  Na spotkaniu w MSiT które odbyło się 23/01 została podniesiona kwestia badań lekarskich. Zdaniem MSiT wszyscy zawodnicy kadry narodowej muszą mieć w trakcie całego okresu powołania do Kadry Narodowej aktualne badania lekarskie, które muszą być zbiorczo zatwierdzone przez lekarza medycyny sportowej.
  Takie oczekiwanie ze strony Ministerstwa jest raczej niemożliwe do spełnienia, gdyż żaden lekarz nie wyda takiego zbiorczego zaświadczenia bez dokumentacji i przeprowadzenia badania każdego zawodnika. PZA zamierza podjąć działania zmierzające do anulowania tego wymogu.

 5. Zeszyt szkoleniowy Morskie Oko i Tatry Słowackie (wybrane drogi wspinaczkowe).

  Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, iż wydanie poradnika wspinaczkowego obejmującego rejon Morskiego Oka jest jak najbardziej wskazane. Zdaniem Zarządu optymalizacji (poza kosztami wydruku) wymagają koszty związane ze składem oraz korektą i redakcją niniejszego poradnika.
 6. Dystrybucja kalendarza PZA na rok 2015.

  J. Głowacka przekazała krótkie podsumowanie z dystrybucji kalendarza PZA.
  Na stanie zostało jeszcze ok 100 sztuk, które zostaną w miarę potrzeb rozdystrybuowane.

Partnerzy