wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.02.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.02.2015

Opublikowano: 10-02-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 31-03-2015; 15:44 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Marek Wierzbowski, Wojciech Grzesiok, Michał Waś, Piotr Xięski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.


Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Skarbnik PZA.

  Michał Waś zadeklarował, iż jest zainteresowany pełnieniem funkcji skarbnika PZA. Od pewnego czasu zapoznaje się już z zagadnieniami, którymi miałby się w związku z tym zająć. W ciągu najbliższych 2 tygodni podejmie ostateczną decyzję, co stanowić będzie podstawę do zarządzenia głosowania w sprawie ew. przyjęcia tej kandydatury przez Zarząd.
 2. Przyjęcie w poczet PZA Stowarzyszenia GTW Gliwice.

  J. Głowacka krótko przestawiła status prawny stowarzyszenia D.Opoki. Zdaniem M. Wierzbowskiego jako PZA nie przyjmujemy podmiotów o takim statusie prawnym (podmiot komercyjny). M. Jodłowski uważa, że warto zapytać o dotychczasową współpracę z PZA na którą się powołuje niniejszy podmiot.
 3. Przyjęcie Strażackiego Klubu Górskiego.

  Powrócono do tematu z ostatniego zebrania dot. przyjęcia w poczet PZA Strażackiego Klubu Górskiego. Zdaniem P.Xięskiego należy zapytać jaki jest powód chęci przynależności do PZA.
 4. WZD PZA – głosowanie terminu.

  P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia terminu organizacji XVIII sprawozdawczego WZD PZA w Podlesicach w dniu 23.05.2015.


  Wynik głosowania:

  Za – 9

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 5. Akademickie Mistrzostwa Europy we Wspinaczce Sportowej – wypożyczenie ściany (wniosek AZS Katowice).

  W dniach 5-9 sierpnia 2015 r. będą organizowane Akademickie Mistrzostwa Europy we Wspinaczce Sportowej. Zawody rozgrywane będą w konkurencjach: na czas, boulderingu oraz na trudność. Organizatorem jest AZS Katowice. W związku z tym AZS zwrócił się z zapytaniem do PZA o udostępnienie ściany wspinaczkowej na czas tej imprezy.
  Jak wyjaśnił M. Jodłowski zostało ustalone, iż AZS przeprowadzi kurs sędziowski (dla bulderów), a potencjalni kandydaci na ten kurs zostaną pozyskani m.in. z KW Katowice. Osoby te zostaną zaangażowane do pracy przy imprezie. Zdaniem M. Jodłowskiego w interesie PZA jest to, aby Związek był partnerem Mistrzostw.

 6. TPN – krótkie sprawozdanie ze spotkania.

  Głos zabrała D.Kicińska informując, iż rozmawiała z M.Kozicą i wszystko wskazuje na to, że przetarg dot. Betlejemki będzie na okres dłuższy niż 5 lat.
 7. MSIT – krótkie sprawozdanie ze spotkania.

  M. Wierzbowski wskazał, iż MSiT nie będzie dofinansowywać zgrupowań zagranicznych. Najmniejszy negatywny wpływ ma to w odniesieniu do wspinaczki sportowej, bo nowa regulacja nie dotyczy zawodów. Przez PZA zostało złożone pismo z prośbą o uwzględnienie specyfiki naszej działalności (data złożenia 6/02/2015). Jeśli pismo nie zostanie przyjęte to oznacza to, że żadne wyprawy zagraniczne nie dojdą do skutku. Na tą chwilę ze strony MSiT brak jakiejkolwiek deklaracji co do kierunku w jakim ma szansę iść niniejsza sprawa.
 8. Sytuacja w KWS.

  Kolejny raz został podjęty temat funkcjonowania Komisji Wspinaczki Sportowej. W związku z narastającymi konfliktami należy zdaniem M. Jodłowskiego powrócić do koncepcji „okrągłego stołu” i zadać zebranym pytanie o zainteresowanie współpracą z zarządem PZA.
  Wstępnie ustalono wrócić via skype do tematu KWS 17 lutego br.

 9. Reklamacja kursanta dot. kursu organizowanego w COS Betlejemka.

  Zdaniem P.Xięskiego należy przekazaną reklamację kursanta przesłać do Adriana Koźbiała (w pierwszej kolejności) i Komisji Szkolenia z prośbą o ustosunkowanie się i przygotowanie odpowiedzi do uczestnika kursu. Należy wysłać również informację bezpośrednio do zainteresowanego informujące, iż zostały podjęte kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. Decyzja w sprawie składek instruktorskich.

  M. Jodłowski w kontekście propozycji KS zadał pytanie jaki jest sens zwrotu części składki dla instruktorów szkolących na rzecz klubu. Zdaniem P. Xięskiego należy obniżyć składkę dla takiego instruktora ponieważ mobilizuje to do działania na rzecz klubu. Przy czym realizacja takiego zwrotu na rzecz KS powoduje, iż obowiązek weryfikacji będzie spoczywał na Komisji. Zdaniem M. Jodłowskiego należy zachować dotychczasowy tryb pobierania składek, a nowe propozycje rozważyć ew. od kolejnej daty opłacania składek.
 11. Zagadnienie dot. realizacji umowy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w PZU Bezpieczny Powrót.

  Ustalono, iż konieczne jest pozyskanie informacji jakie dokumenty zostały złożone w temacie wypłaty świadczenia. Sprawa w toku.
 12. Wsparcie z FB dla rodziny tragicznie zmarłego ratownika TOPR Janusza Kubicy.

  M. Wierzbowski krótko przedstawił sytuację dot. wdowy po ratowniku TOPR, instruktorze taternictwa (członku KW Kraków, a potem KW Warszawa) Januszu Kubicy. J. Kubica wraz z „grupą szturmową” zginął 11 sierpnia 1994 r. o godz. 13.17 w Dolinie Olczyskiej w katastrofie śmigłowca „Sokół”.
  Po tym wyjaśnieniu P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie udzielenia zapomogi z Funduszu Berbeki w wysokości 4 tys. zł dla wdowy po Januszu Kubicy.


  Wynik głosowania:

  Za – 9

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

Partnerzy