wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.08.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.08.2014

Opublikowano: 19-08-2014; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 16-10-2014; 17:07 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Marek Wierzbowski, Michał Waś, Tomasz Poznański, Bogdan Kowalski.

Goście:
Renata Wcisło, Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Brak dotacji MSiT na K2 i BP.

  Do Zarządu PZA wpłynęło pismo z MsiT informujące o braku możliwości przyznania dodatkowych środków z budżetu ministerstwa, które miałyby być przeznaczone na dodatkowe wsparcie letnich wypraw unifikacyjnych PHZ na K2 i BP. Zarząd uznał stanowisko MSiT jako poważne zagrożenie dla przyszłości programu Polskie Himalaje i postanowił podjąć działania zmierzające do ponownego rozpatrzenia naszych wniosków i uznania zasadności wsparcia wypraw w góry wysokie.
 2. Możliwość szkoleń za granicą.

  Zarząd uznał zasadność pomysłu rozszerzenia działalności szkoleniowej PZA o organizację obozów szkoleniowych w krajach alpejskich. Zarząd postanowił rozpoznać formalne uwarunkowania i wymogi związane z tą formą aktywności szkoleniowej.
 3. Zgłoszenie do nagrody Fair Play dla uczestników wyprawy na Broad Peak.

  W odniesieniu do przeprowadzonych dwóch akcji ratunkowych ratujących życie wspinaczom z równolegle działających wypraw, Zarząd postanowił wystąpić o przyznanie nagrody Fair Play dla uczestników wypraw na Broad Peak i K2.
 4. Ubezpieczenie PZA-PZU „Bezpieczny powrót”.

  Ze względu na nieobecność na telekonferencji Kol. Piotra Kubickiego, reprezentującego PZA w zakresie kontaktów z PZU, Zarząd postanowił przenieść ten punkt porządku obrad na kolejne zebranie.
 5. Spotkania z filmem górskim Zakopane.

  Doprecyzowano udział PZA w 10. Spotkaniach z Filmem Górskim w Zakopanem. Zarząd postanowił w większym niż zwykle stopniu zaznaczyć obecność PZA w trakcie przeglądu i organizowanych w jego ramach zawodów boulderowych. Postanowiono promować w trakcie tej imprezy działalność PZA we wszystkich aspektach, kładąc szczególny nacisk na ubezpieczenie Bezpieczny Powrót. Zarząd postanowił zorganizować stoisko PZA na którym dostępny będzie Taternik i inne materiały promocyjne. Instruktorzy PZA wezmą również udział w zajęciach Akademii Górskiej zorganizowanej w trakcie programu.
 6. Taternik – rozliczenie, nowy numer.

  Zarząd zapoznał się z raportem obrazującym sytuację finansową Taternika. Ustalono, że należy na podstawie wyników dotychczasowych prac przygotować materiał dla potencjalnych sponsorów. Zarząd postanowił również zwrócić się do środowiskowych VIPów i nestorów z prośbą o wsparcie kwartalnika w obszarze poszukiwań dodatkowych źródeł jego finansowania.
 7. Reklama PZA w wydawnictwie „Góry Wolność i Przygoda”.

  Wydawnictwo Galaktyka przygotowało nowe, VIII zaktualizowane i rozszerzone wydanie, tego najpopularniejszego podręcznika wspinaczkowego na świecie. Dzięki podjętej przez PZA współpracy z Wydawnictwem Galaktyka Członkom klubów zrzeszonych w PZA wydawnictwo Galaktyka oferuje zakup książki z 40% rabatem (do 14.10.2014r.).
 8. Nasze Skały – finansowanie przez SMS-y.

  J. Głowacka przypomniała o wynegocjowanej  i gotowej do podpisu umowie pomiędzy PZA a firmą DotPay, która daje możliwość przyjęcia  drobnych darowizn otrzymywanych poprzez wysłane smsy, dedykowanych na działalność Naszych Skał, ale potencjalnie również innych potrzeb PZA np. Fundusz Berbeki.
 9. Fundacja K2 Winter.

  Zarząd obradował nad sprawą współpracy z Fundacją K2 Winter, powołanej w celu stworzenia finansowego zaplecza dla organizacji zimowej wyprawy na K2. Zarząd wspiera inicjatywę organizacji wyprawy lecz również stoi na stanowisku, że tworzenie kolejnych podmiotów i fundacji tylko zmniejsza szanse tej inicjatywy, zwłaszcza że liczba podmiotów które mogą być zainteresowane sponsowaniem projektu jest przecież ograniczona. Zarząd ma nadzieję na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań w tej sprawie.
 10. Wywiad Jacka Hugo Badera z prof. Jackiem Hołowką w Gazecie Wyborczej.

  Gazeta Wyborcza opublikowała kontrowersyjny wywiad J Hugo-Badera z J. Hołówką. Postanowiono nie wdawać się w polemikę, natomiast celowym wydaje się oświadczenie osoby obdarzonej dużym autorytetem np. A. Paczkowskiego lub J. Onyszkiewicza.
 11. Uczestnictwo beneficjentów dofinansowań PZA w wyprawach partnerskich.

  Docierają do nas informacje, że niektóre osoby będące beneficjentami środków budżetowych   PZA zajmują się nielegalnym przewodnictwem biorąc udział w tzw. „wyprawach partnerskich”. ”.  Zarząd PZA dostrzega wizerunkowy i etyczny problem związany z takimi praktykami i zamierza podjąć działania zmierzające do określenia standardów jakie powinny obowiązywać w tym zakresie.

Partnerzy