wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.12.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.12.2014

Opublikowano: 2-12-2014; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 22-01-2015; 16:20 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Marcin Zwoliński, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Bogusław Kowalski, Tomasz Poznański

Goście:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. KFG- stoisko – finalne ustalenia.

  Krótko przedyskutowano ostateczne ustalenia techniczne związane z obecnością PZA podczas 12 Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Stoisko zostanie przygotowane w konwencji miejsca spotkań wybitnych osobistości ze środowiska górskiego/wspinaczkowego.
 2. Komisja Szkolenia – rezygnacja K. Skoczylasa.

  W dniu 2 grudnia 2014 rezygnację z pełnienia funkcji szefa Komisji Szkolenia złożył K. Skoczylas. Na tę chwilę nowy szef Komisji (czy też p.o.) nie został powołany.
 3. Taternik – decyzja w sprawie miejsca wydruku najbliższego numeru.

  Kwestie czysto ekonomiczne wymuszają ew. zmianę dotychczasowego wydawcy Taternika. Zostaną przeprowadzone ponowne negocjacje z firmą Infomax. W przypadku braku uzyskania założonego kosztu wydruku dla najbliższego numeru Taternika nastąpi zmiana na alternatywnego wydawcę (firmę T. lub R.).
 4. Fundusz Berbeki – zapomoga dla J. Czecha – wniosek klubu Kandahar.

  Wniosek został przez Zarząd pozytywnie rozpatrzony. Zostanie udzielona jednorazowa bezzwrotna zapomoga w wysokości 2 000 zł.
 5. Kalendarz PZA 2015 r.

  Ustalone zostało, że brak jest środków na kalendarz w zeszłorocznej konwencji. W związku z czym zostanie wykonany kalendarz trójdzielny (łatwiejszy w przesyłce niż tuba, bardziej funkcjonalny) z jakąś fajną fotografią o tematyce górskiej. Planowany nakład: 300 szt. z przeznaczeniem na cele własne PZA. Ostateczny nakład uzależniony jest jednak od kosztów wydruku.
 6. Termin i miejsce WZD PZA w 2015 r.

  Na razie wstępnie tylko ustalono, iż należy śladem lat ubiegłych podjąć wcześniejsze kroki nad zapewnieniem frekwencji. W zakresie przybliżonego terminu oraz lokalizacji na razie nie zapadły żadne decyzje. Warto powrócić do organizacji w Podlesicach, bo miejsce się sprawdziło.

Partnerzy