wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.02.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.02.2015

Opublikowano: 24-02-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 31-03-2015; 16:40 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Michał Waś, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Marcin Zwoliński

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Wniosek kierownika kursu ekiperskiego PZA o przyznanie stopnia ekipera.

  M. Jodłowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku kierownik kursu ekiperów PZA Piotra Drobota o przyznanie stopnia ekipera PZA następującym osobom:

  a) Artur Kraszewski, KW Trójmiasto

  b) Artur Maślanka, KW Kraków

  c) Krzysztof Kopystyński, KW Wrocław

  d) Jacek Czech, KW Katowice, KS Kandahar

  e) Krzysztof Wróbel, KW Gliwice

  f) Michał Grzyb, KW Gliwice

  g) Olga Kosek, AKG

  h) Karol Tabor, KS Korona

  i) Bartosz Stelmaszczyk, WKGiJ Wałbrzych

  j) Piotr Orzechowski, KW Gliwice


  Wyniki głosowania:

  Za – 6

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 2. Wniosek KWS o przyznanie stopnia Instruktora Sportu PZA.

  M. Jodłowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku KWS o przyznania stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym osobom:

  a) Paulinie Kalandyk Rzeszowski KW

  b) Szczepanowi Podolcowi Rzeszowski KW

  Wyniki głosowania:

  Za – 6

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 3. KNW – oświadczenia o niekaralności uczestników kursu instruktora narciarstwa wysokogórskiego.

  Ustalono, iż zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie KNW każdy uczestnik niniejszego kursu powinien złożyć oświadczenie o niekaralności. PZA może poprosić uczestników kursu o ew. inne dodatkowe dokumenty, o ile uzna to za konieczne.
 4. KWS (decyzja o ew. zmianach w składzie Komisji, itd.).

  W opinii T. Poznańskiego w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest poszerzenie składu KWS (bez wykluczania kogokolwiek z jej obecnych członków). M. Waś zwrócił uwagę, iż wśród zebranych jest jednogłośne zdanie, iż skład KWS należy powiększyć, bez jakiejkolwiek redukcji personalnej. Zarówno T. Mazur, jak i A. Kamiński wnieśli dużo dla wspinaczki sportowej i ich udział w KWS na pewno przyniesie korzyści dla całego środowiska.

  M. Jodłowski zarządził w związku z tym głosowanie w sprawie dokooptowania do składu Komisji Wspinaczki Sportowej osoby Arkadiusza Kamińskiego.

  Wyniki głosowania:

  Za – 6

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

  W ocenie M.Wasia ew. zmianę Przewodniczącego KWS należy pozostawić w gestii samej Komisji. Pozostali zebrani zgodzili się z tym stanowiskiem.
 5. Wypadki lawinowe w Tatrach (sprostowanie informacji w mediach, itd.).

  Krótko podjęto temat wypadku w Tatrach. Sprostowanie okoliczności jaki towarzyszyły temu wypadkowi już zostało zamieszczone na stronie PZA. Brak konieczności podejmowania na tą chwilę innych dodatkowych kroków.
 6. Kurs prowadzony przez COS Betlejemka- – status złożonych reklamacji.

  Do Zarządu PZA wpłynęły dwa pisma zawierające reklamacje dotyczące potknięć organizacyjnych w chwili inauguracji jednej z edycji kursu turystyki wysokogórskiej. J. Głowacka wskazała, iż przeprosiny za zaistniałą podczas kursu sytuację zostały do pierwszego zainteresowanego już przekazane. Jest konieczność przekazania analogicznej informacji do drugiego zainteresowanego. P. Xięski uważa, że niniejsze skargi od uczestników kursu organizowanego przez COS Betlejemka należy przesłać do Adriana Koźbiała z zapytaniem jaka jest propozycja ze strony szkolących w związku z niedotrzymaniem warunków szkolenia.

Partnerzy