wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.12.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.12.2015

Opublikowano: 8-12-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 16-02-2016; 17:26 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Wojciech Grzesiok, Marek Wierzbowski, Michał Waś, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański, Iwona Bocian, Bogusław Kowalski

Sekretarz Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Krótkie podsumowanie KFG.

  M. Jodłowski krótko podsumował udział PZA na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Górskim. W tym roku miejsce wystawiennicze zostało zdominowane przez PZU jako głównego sponsora festiwalu. Przy czym PZA stanowiło istotne wsparcie merytoryczne dla agencji marketingowej obsługującej gwiazdy zapraszane do stoiska PZU. Biorąc pod uwagę nakład poniesionych kosztów do uzyskanego efektu można uznać udział PZA w festiwalu za satysfakcjonujący.

  Krótko poruszono również temat zebrania KWW, które odbywa się przy okazji festiwalu. Zdaniem P. Xięskiego trzeba ustalić, że termin składania wniosków o dofinansowanie określa się na 15 października (z uwagi na nowe wytyczne MSiT co do terminu składania oferty). Dzięki temu uzyska się więcej czasu na ew. uzupełnienia wniosków w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.
 2. Świąteczne wypłaty z FB.

  Poruszono kwestię świątecznych wypłat zapomóg z Funduszu Berbeki.
 3. WZD 2016.

  Krótko przedyskutowano kwestie organizacyjne związane ze zbliżającym się WZD.
 4. Sprawa Onoszko versus Kaszlikowski – relacja z przesłuchania.

  P. Xięski krótko zrelacjonował swój udział w relacji świadka w procesie o niesławienie i naruszenie dóbr
  D. Kaszlikowski przez J. Onoszko.
 5. Wspinka – status sprawy.

  M. Wierzbowski krótko podsumował pozwy sądowe skierowane przez M. Paradowskiego wobec PZA.
 6. Powołanie zawodników do KN we wspinaczce sportowej – wniosek KWS.

  M. Jodłowski zgodnie z „Regulaminem powoływania kadry narodowej PZA” w dyscyplinie wspinaczka sportowa na wniosek KWS zarządził głosowanie w sprawie powołania do składu kadry narodowej 2016 zawodników:

  a) Anna Brożek,

  b) Michał Lewicki,

  c) Tomasz Sordyl

  Wyniki głosowania:

  Za – 8

  Przeciw – 0

  Wstrzymujących się – 0

  Z głosowania została wyłączona kandydatura Grzegorza Bogusza z uwagi na negatywną rekomendację KWS na powołanie go jako zawodnika do KN na rok 2016.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób (D. Kicińska opuściła zebranie przed rozpoczęciem niniejszego głosowania). Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych.

 7. Kurs trenerski.

  Zarząd wyraża zgodę na warunki uzgodnione na grupie Zarządu. Uzgodniono, iż brak zasadności głosowania tych ustaleń w formie uchwały. T. Poznański przekaże niniejsze uzgodnienia stronom zainteresowanym.
 8. Sprawa niezapłaconych składek przez niektóre kluby zrzeszone w PZA

  J. Głowacka krótko podsumowała, iż w zasadzie nie nastąpiła poprawa w zakresie płatności przez Kluby zaległych składek członkowskich.
  Ustalono, iż do wszystkich klubów powinna wyjść informacja, iż składki należy uregulować najpóźniej do końca stycznia 2016r. W przeciwnym wypadku nastąpi wykreślenie z listy klubów zrzeszonych w PZA.

Partnerzy