wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.01.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.01.2016

Opublikowano: 19-01-2016; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 16-02-2016; 17:51 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki, Marcin Zwoliński, Miłosz Jodłowski, Tomasz Poznański, Bogusław Kowalski.

Sekretarz Zarządu:
Jolanta Głowacka.


Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Taternik (umowa, strona internetowa).

  Ze względu na obszerny zakres materiału do omówienia punkt został przesunięty do indywidualnego przedyskutowania w trakcie odrębnej skypekonferencji zaplanowanej w nadchodzącym tygodniu.


 2. Krzysztof Treter – kwestia ew. wsparcia przez PZA.

  W kontekście wypadku Kolegi K. Tretera – instruktora alpinizmu PZA krótko przedyskutowano kwestię inicjatywy powstania zapomogowego funduszu instruktorskiego. Zebrani zgodnie stwierdzili, że należy powrócić do tej koncepcji.

  M.Zwoliński zasygnalizował, iż zbiórka zorganizowana przez Klub Kandahar na rzecz wsparcia Jacka Czecha po pożarze domu który dotknął cała Rodzinę Jacka jesienią 2014 spotkała się z dużym odzewem środowiska.

  Zebrani zgodnie stwierdzili, iż należy na w trybie natychmiastowym udzielić Koledze Krzysztofowi Treterowi wsparcia z Funduszu Berbeki.

  W związku z czym P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyznania poszkodowanemu bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki w wysokości 2000 zł.

  Wyniki głosowania:

  Za – 7

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała większością głosów uprawnionych do głosowania.

 3. KNW; sytuacja w komisji.

  Krótko przedyskutowano aktualną sytuację panującą w Komisji.
 4. Noc-zima-góry – Patronat PZA.

  Uzgodniono, iż śladem ostatniej edycji i w tym roku PZA udzieli patronatu imprezie „Noc-zima-góry”. Odpowiedź do organizatorów zostanie przesłana przez T. Poznańskiego.
 5. Wspinka.

  Krótko przedyskutowano aktualny status spraw.
 6. Targi Sportów Extremalnych (Sosnowiec).

  I.Bocian poinformowała, iż organizatorzy ExpoEXTREME – Targów Sportów Ekstremalnych i Aktywnego Wypoczynku, które odbędą się 6-8 maja 2016r w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu kontaktowali się w sprawie objęcia przez PZA tej imprezy patronatem Związku. Ustalono, iż z uwagi za zakres branżowy targów najlepsza będzie promocja ubezpieczenia PZU-PZA. W tej kwestii I.Bocian skontaktuje się z iExpert, a następnie z organizatorami Targów.
 7. Patronat dla firmy medycznej Medaid.

  Udzielenie patronatu PZA dla szkoleń związanych z tematyką górską organizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Usługowe Medaid. W ramach wymiany barterowej za udzielony patronat uczestnicy wypraw zimowych PZA lub/i wypraw unifikacyjnych będą w miarę potrzeby mogli nieodpłatnie uczestniczyć w takim szkoleniu. Odpowiedź do firmy Medaid zostanie przekazana przez P.Kubickiego.
 8. Olimpiadę Geograficzną – wsparcie PZA.

  M. Jodłowski zaproponował, żeby przekazać w ramach nagrody dla uczestników olimpiady np. 2 roczne prenumeraty Taternika. Ustalono, iż J.Głowacka skontaktuje się z D.Kicińską w temacie odpowiedzi do organizatorów niniejszej olimpiady.

Partnerzy