wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.06.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.06.2015

Opublikowano: 23-06-2015; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-10-2015; 21:21 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Michał Waś, Tomasz Poznański, Wojciech Grzesiok, Piotr Kubicki, Bogusław Kowalski.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Wysyłka Taternika do Alpine Club Library.

  Zebrani wyrazili zgodę na wysyłkę.
 2. Film „Everest” – ew. udział PZA w tym projekcie.

  Ditta Kicińska krótko przestawiła problematykę dot. filmu „Everest” tj. zaproszenie (przez dystrybutora filmu) do współpracy PZA w zakresie promowania wiedzy na temat himalaizmu (wystawy, prezentacje itp.). Zdaniem zebranych współpraca w takiej formie jest do zaakceptowania (występowanie jako partner akcji promocyjnej i propagowanie wiedzy na temat gór wysokich), o ile nie będzie to wyłącznie reklamowanie hollywoodzkiej produkcji.

  Zdaniem M. Jodłowskiego zasadnicze pytanie to takie, czy grono himalaistów jest zainteresowane udziałem w tym projekcie. A jeśli tak, to warto zapewnić sobie wgląd do ostatecznego kształtu działań promocyjnych, które przez dystrybutora będą podejmowane (w tym z wykorzystaniem logo PZA).

  Ustalono, że D. Kicińska skontaktuje się z J. Majerem (osoba kontaktową w tym temacie) i przekaże ustalenia.
 3. Pismo od Oli Dzik w temacie domeny: http://www.wyprawypartnerskie.pl

  W tym temacie M. Zwoliński skontaktuje się z O. Dzik i zda relację z przeprowadzonej rozmowy.
 4. G. Bielejec (Infomax) – przekazanie założeń generalnych zmian Taternika.

  Na informację G. Bielejca (Infomax) do Zarządu PZA dot. przekazania założeń generalnych zmian Taternika powinna być taka odpowiedź, iż Zarząd czeka na ukonstytuowanie się Rady Wydawniczej i to Rada powinna zdecydować o dalszych krokach w temacie Taternika. I to właśnie tej Radzie i Renacie Wcisło jako Redaktor Naczelnej G. Bielejec powinien przestawić swoją koncepcję i to Rada powinna zdecydować o kierunku działań. Po tych ustaleniach koncepcja Rady powinna zostać przekazana do Zarządu oraz wiadomości Klubów zrzeszonych w PZA. Takie były właśnie ustalenia podczas XVIII WZD PZA, że to w rękach Rady będzie spoczywać wypracowanie koncepcji generalnych zmian dot. Taternika.

  Ukonstytuowanie Rady powinno być poprzedzone przedłożeniem kandydatur jej członków przez G. Bielejca do zatwierdzenia przez Zarząd.
 5. Reklamacja (kurs COS Betlejemka).

  Zdaniem P. Xięskiego skargę dot. organizacji kursu wspinaczki skalnej należy przekazać do Komisji Szkolenia i do Adriana Koźbiała. A do nadawcy rzeczonej skargi przesłać pismo o podjętych działaniach.

  Kursy skalne są niejako powiększeniem oferty, ale nie przynosi to wymiernych efektów ekonomicznych i wizerunkowych z uwagi na brak dysponowania stałą kadrą instruktorską, która byłaby żywo zainteresowana prowadzeniem tego typu szkoleń.

  M. Waś zobligował się do pilotowania tematu i przesłania ustalonej korespondencji do poszczególnych adresatów.
 6. Kalendarz PZA 2016.

  Ustalono, że kalendarz PZA na rok 2016 będzie trójdzielny, a pozyskanie zdjęć będzie prowadzone przede wszystkim pośród osób, które są beneficjentem funduszy z PZA.
 7. Reklamy w poradniku wspinaczkowym „MOKO”.

  Na pytanie M. Jodłowskiego o przewodnik „MOKO” B. Kowalski poinformował, iż w tym tygodniu materiał ma iść do korekty językowej.
 8. Brytan, KW Warszawa + spotkanie w dniu 25/06 w sprawie elektronicznego systemu rezerwacji w Zakopanem.

  P. Xięski krótko zrelacjonował rozmowę z Z. Skierskim (KW Warszawa). Następnie M. Waś zrelacjonował swoją rozmowę z A. Paszczakiem.

  Z uwagi na bardzo krótki termin (zaproszenie przekazane 22.06.2015) jest duży problem z uczestnictwem przedstawicieli PZA na spotkaniu w TPN w dniu 25.06.2015 (godz. 12:00). M. Jodłowski i P. Xięski pomimo tego zobowiązali się do wzięcia udziału w spotkaniu.

  Zdaniem M. Jodłowskiego pismo o spotkaniu KW Warszawa z TPN powinno być przesłane do wszystkich klubów. Należy potwierdzić, że przedstawiciele Zarządu PZA będą uczestniczyć w spotkaniu. Zdaniem M. Jodłowskiego i P. Xięskiego należy przekonać KW Warszawa, by pismo informujące o spotkaniu zostało rozdystrybuowane do wszystkich klubów.

  Po odpowiedzi Z. Skierskiego skierowanej do Zarządu PZA 23 czerwca br. mimo wszystko trzeba wysłać apel o poinformowanie klubów o planowanym spotkaniu z TPN. W opinii M. Jodłowskiego z materiałów zamieszczonych w internecie wynika, że to ma być spotkanie środowiskowe, w związku z czym należy zadbać o większy udział ze strony klubów, a nie tylko przedstawicieli środowiska przewodnickiego (np. PSPW).

Partnerzy