wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.09.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.09.2015

Opublikowano: 8-09-2015; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 26-10-2015; 19:31 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Tomasz Poznański, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Michał Waś, Bogusław Kowalski, Marek Wierzbowski, Marcin Zwoliński, Piotr Kubicki.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Regulaminy dot. instruktorów PZA.

  B. Kowalski krótko wyjaśnił przyczyny zgłoszenia autopoprawki do głosowanych na grupie zarządu regulaminów dot. instruktorów PZA. Tok procedowania tych regulacji był taki, że najpierw zostały przygotowane projekty regulaminów, które następnie zostały zmodyfikowane podczas podlesickiego zebrania instruktorskiego.
  Zmiany te omyłkowo zostały pominięte w przedstawionym do zatwierdzenia przez Zarząd projekcie Regulaminu weryfikacji Instruktorów PZA: Wspinaczki Sportowej, Skalnej, Taternictwa i Alpinizmu. Kluczowa proponowana zmiana jest taka, iż w miejsce wymogu złożenia wykazu przejść i aktywności szkoleniowej wprowadza się oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w kryteriach weryfikacji aktywności wspinaczkowej i szkoleniowej kadry instruktorskiej.
  M. Wierzbowski zwrócił uwagę, iż zastąpienie wykazu oświadczeniem może być w niektórych sytuacjach problematyczne. P. Xięski również poparł stanowisko, iż zmiana na wymóg wyłącznie oświadczenia jest niezasadna.
  Po krótkiej dyskusji P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do załącznika do Regulaminu weryfikacji Instruktorów PZA: Wspinaczki Sportowej, Skalnej, Taternictwa i Alpinizmu.

  Wynik głosowania

  Za – 1

  Przeciw – 5

  Wstrzymało się – 4

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.
  Wniosek nie został przyjęty.

 2. Zdarzenie w COS Betlejemka (żołnierze).

  W pierwszych dniach września Zarząd otrzymał list (drogą mailową) od grupy uczestników kursu w Betlejemce w sprawie zakłócenia ciszy nocnej przez żołnierzy Wojska Polskiego, którzy byli zakwaterowani w COS Betlejemka w trakcie szkolenia wspinaczkowego. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
 3. Taternik – sytuacja bieżąca.

  Dyskusję w temacie sytuacji bieżącej Taternika rozpoczął M. Waś od stwierdzenia, iż w pierwszej kolejności, o ile takie pismo nie zostało jeszcze wysłane, przesłać zapytanie do uczestników Rady, czy potwierdzają swój akces. I to zatwierdzona Rada powinna zdecydować, czy należy iść w 100% w kierunku zaproponowanym przez Infomax.
  Projekt pisma w kwestii potwierdzenia udziału w Radzie zostanie przygotowany przez D. Kicińską.
 4. Worki sanitarne – stan sprawy.

  Krótko przedyskutowano temat worków sanitarnych. Wszyscy byli zgodni, że nie ma co czekać na nowy sezon i temat należy kontynuować (plakaty informacyjne min. w obiektach PZA). Z uwagi na to, że dystrybutorem worków jest TPN na materiałach informacyjnych poza logiem PZA powinno się też znaleźć logo Parku.
 5. Zmiana regulamin rankingu NRWS.

  W związku z powtarzającymi się problemami formalnymi z wyjazdem juniorów, którzy nie ukończyli 14 lat na zgrupowania Kadry Narodowej, KWSk zwrócił się o zatwierdzenie zmiany regulaminu Rankingu w pkt 6.
  z brzmienia:

  6. Dla juniorów, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-6., KWSk PZA w ramach gratyfikacji za przejścia skalne organizuje zgrupowanie kadry juniorów w jednym z europejskich rejonów skalnych.

  na

  6. Dla juniorów, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-6.oraz ukończyli 14 rok życia, KWSk PZA w ramach gratyfikacji za przejścia skalne organizuje zgrupowanie kadry juniorów w jednym z europejskich rejonów skalnych.

  P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie wniesienia doprecyzowania w NRWS PZA w sprawie juniorów, którzy nie ukończyli 14 lat w brzmieniu zaproponowanym przez KWSk.

  Wynik głosowania:

  Za – 9

  Przeciw- 0

  Wstrzymało się – 1

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Uchwała większością głosów uprawnionych do głosowania.

 6. KNW.

  M. Zwoliński krótko zrelacjonował sytuację panującą obecnie w KNW. Odniósł się także do pisma skierowanego przez T. Kuliga dot. zastrzeżenia sposobu powołania kadry narodowej w narciarstwie wysokogórskim 2015/2016 i nie powołania go do kadry narodowej. W ocenie M. Zwolińskiego kompetencje do rekomendacji kandydatur do KN ma KNW, ale decyzja jest zawsze w gestii Zarządu.
 7. WZD 2016 (termin, noclegi itd.).

  I. Bocian zwróciła się z zapytaniem, czy termin WZD 2016 dyskutowany na grupie Zarządu przyjmujemy jako obowiązujący oraz czy W. Grzesiok podejmuje się koordynowania jego organizacji. W.Grzesiok potwierdził podjęcia się tematu.
 8. Fundacja Wspinka.

  Krótko przedyskutowano temat pism kierowanych do Zarządu przez Fundację Wspinka.

 9. Dofinansowanie unifikacji instruktorskich 2015.

  KSWSiW zwróciła się do Zarządu z prośbą o możliwość dofinansowania unifikacji alpejskiej i taternickiej (sfinansowanie wynagrodzenia kadry, a także 50% dofinansowania noclegów w schroniskach w Tatrach Słowackich i w Alpach), które mają odbyć się jesienią. M. Wierzbowski poinformował, iż p. M. Regulska prawidłowo wysłała zapytanie o preliminarz obu imprez z informacją dot. ilości kadry szkoleniowej i uczestników w poszczególnych unifikacjach. Jako uzasadnienie wnioskodawcy podali, że w trakcie unifikacji instruktorzy wzajemnie przekazują sobie wiedzę, a sama impreza jest przygotowywana i pilotowana merytorycznie przez kadrę. Środki finansowe po szczegółowej analizie kosztów okazały się niewystarczające w związku z czym zwrócili się o podwyższenie łącznej kwoty dofinansowania o 3 700 zł.
  W tym zakresie nie podjęto żadnej decyzji i pozostawiono kwestię do ew. rozważenia po otrzymaniu w/w preliminarza.
 10. Dofinansowanie tablic pamiątkowych.

  P. Kubicki, krótko zreferował jaki jest poziom środków finansowych pozyskanych na rzecz wykonania tablic pamiątkowych. Łącznie na J. Kurczaba (1000 zł) oraz P. Kończakowskiego (500zł), T. Łaukajtys (500zł).

  P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie udzielenia przez PZA dofinansowania na wykonanie tablic pamiątkowych w łącznej wysokości 2 000 zł.

  Wynik głosowania:

  Za – 10

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Uchwała większością głosów uprawnionych do głosowania.

 11. World Games 2017.

  T. Poznański wyjaśnił, iż w związku z World Games 2017 pojawiła się kwestia wynajmu ściany PZA. W ocenie KWS właściwym kierunkiem jest lobbowanie, aby wykonane zostały nowe ściany, które po zakończeniu imprezy na pewno znajdą zastosowanie. I w tej kwestii (pozyskania środków) należy się zwrócić do Ministerstwa. P. Kubicki wskazał, iż środki należy pozyskać na ten cel z projektów unijnych. Z uwagi na skomplikowanie tego typu wniosków należy skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy. Ze swojej strony oferuje wsparcie merytoryczne. Nie podjęto na tą chwilę decyzji o ew. szukaniu firmy, która zajęłaby się odpłatnym przygotowaniem takiego wniosku.

 12. Odnowienie ściany PZA w Tarnowie.

  T. Poznański poinformował, iż ściana PZA wymaga remontu. Zostało to wycenione przez Cezarego Modrzejewskiego (GATO Toruń) na określoną kwotę. Przy czym jest on skłonny zrezygnować z środków finansowych na rzecz reklamy jego firmy na nośnikach PZA. W toku dyskusji ustalono, że zaproponowana zostanie roczna reklama na stronie PZA, FB i stronach powiązanych z PZA (Taternik, Ranking), co powinno być satysfakcjonującą propozycją dla obydwu stron.

Partnerzy