wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.09.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.09.2015

Opublikowano: 22-09-2015; 2:00 przez mteg | Modyfikacja: 26-10-2015; 19:45 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Zatwierdzenie Rady Wydawniczej Taternika.

  M.Wierzbowski i P.Xięski krótko zrelacjonowali rozmowę z G.Bielejcem dotyczącą koncepcji dalszego funkcjonowania Taternika, przedłożonej przez G.Bielejca.

  W chwili obecnej uczestnictwo w Radzie zostało potwierdzone wyłącznie przez parę osób. Ustalono, iż próby kontaktu z kandydatami do Rady będą nadal prowadzone.

  W opinii P. Xięskiego w Radzie Wydawniczej powinien się znaleźć reprezentant Zarządu PZA. W toku krótkiej dyskusji nie wytypowano podczas spotkania żadnego kandydata. Jednocześnie ustalono, że do Zarządu będą kierowane przez Radę wszystkie kluczowe decyzje i działania mające istotny wpływ na funkcjonowanie Taternika.
 2. Elbrus – wypadek.

  Krótko przedyskutowano okoliczności wypadku uczestników PKA udostępnione przez prasę.

 3. Mateusz Daniec – przyznanie stopnia Instruktora Sportu.

  M. Jodłowski zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia Instruktora Sportu kol. Mateuszowi Dańcowi.

  Wynik głosowania:

  Za – 8

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych.

 4. Betlejemka – zakłócania ciszy nocnej przez żołnierzy Wojska Polskiego.

  Krótko przedyskutowano ponownie kwestię zagłuszania ciszy przez żołnierzy Wojska Polska.

  Ustalono, że trzeba wysłać oficjalne pismo do MON w celu identyfikacji osób i wyciągnięciu wobec nich konsekwencji. Należy również zamieścić informację o podjętych działaniach na stronie PZA.

 5. Festiwal w Lądku Zdrój.

  W. Grzesiok krótko zrelacjonował przebieg Festiwalu w Lądku Zdrój.
 6. Skreślenie z listy członków PZA klubu Speleoklub Częstochowa (zaległość w opłaceniu składek).

  Ditta Kicińska poprosiła o przesunięcie terminu głosowania o skreśleniu z listy członków PZA klubu Speleoklub
 7. KSWSiW – dofinansowanie unifikacji instruktorskich.

  Nie podjęto w tej kwestii żadnych wiążących decyzji.

Partnerzy