wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 30.01.2024

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 30.01.2024

Opublikowano: 2-04-2024; 11:32 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 2-04-2024; 11:34 przez Barbara_Batko

Relacja z zebrania Zarządu w formule online w dn. 30.01.2024

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Bartłomiej Janusz, Michał Semow, Iwona Bocian (dołączyła o godz. 20:50)

Komisja Rewizyjna: Ewelina Pięta
Sekretariat Zarządu: Anna Sitek, Jolanta Głowacka, Barbara Batko
Pracownicy: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy, Joanna Piskorek

Omówiono następujące sprawy:

  1. Plan działań dotyczący uruchomienia platformy komunikacyjnej Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.

J. Piskorek poinformowała, iż z powodu zmian formalnych Związek nie będzie kwalifikować się do korzystania z bezpłatnej wersji oprogramowania Microsoft Office 365. Jako alternatywę wskazała Google Workspace.

W pierwszym kroku Polski Związek Alpinizmu będzie starał się o bezpłatny dostęp do narzędzi Google Workspace w pakiecie dla organizacji non-profit. W zależności od wyników tego działania, konieczne będzie szukanie alternatywy lub w przypadku pozytywnej odpowiedzi stopniowy transfer z Microsoft Office 365 do Google Workspace.

  1. Zatwierdzenie Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 30.01.2024 r. o powołaniu Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

Wynik głosowania:
Za – 6
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

W dyskusji poruszono temat konieczności dostarczania przez zawodników pełnej wymaganej dokumentacji przed podjęciem uchwały o powołaniu ich do Kadry Narodowej na dany rok. W przypadku braków, konkretne osoby będą powoływane do Kadry po ich uzupełnieniu odrębną uchwałą w późniejszym terminie. Podkreślono również potrzebę monitorowania terminu ważności badań lekarskich oraz egzekwowanie ich uaktualnienia.

  1. Regulamin szkolenia narciarstwa wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 30.01.2024 r. o zatwierdzeniu Regulaminu szkolenia narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu.

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Do zebrania dołączyła I. Bocian.

  1. Licencjonowanie kadry instruktorskiej w 2024 r.

P. Xięski przedstawił działania dotyczące przyznawania licencji instruktorskich w 2024 roku. Zauważył, iż istotne powinny być wykazy przejść wspinaczkowych będące elementem oceny kompetencji instruktora. Jednocześnie zaznaczył, iż w okresie wprowadzania zasad egzekwowania wykazów sugerowane jest miękkie podejście do zagadnienia. Decydująca w sprawie przyznania licencji będzie opinia właściwej komisji.

Partnerzy