wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 01.09.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 01.09.2020

Opublikowano: 28-10-2020; 15:24 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Jarosław Gawrysiak, Monika Kurowska, Piotr Bunsch, Monika Strojny, o 20.27 dołączył Marek Wierzbowski, o 21.11 dołączyła Agnieszka Szrek-Burczyk

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 

1. Dokooptowanie do składu kadry narodowej KTJ: zawodnik Marcin Kowalik (KW Lublin).

Zarządzono głosowanie nad dokooptowaniem do składu kadry narodowej KTJ Marcina Kowalika (KW Lublin). Formularz zgłoszeniowy o dokooptowanie zawodnika z kompletem dokumentów został przesłany 26.08.2020 przez Ireneusza Królewicza.

Wyniki głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0


2. Wniosek o członkostwo honorowe dla Ireneusza Czopa.

24.08.2020 do biura PZA wpłynął wniosek od Dawida Janickiego (producenta i wiceprezesa firmy East Studio realizującej film „Broad Peak”) o nadanie honorowego członkostwa dla Ireneusza Czopa, odtwórcy roli Macieja Berbeki w powstającym o nim filmie „Broad Peak”. Z uwagi na to, członkostwo honorowe jest przyznawane przez Kapitułę Członkostw Honorowych co 3 lata, wniosek ma zostać przekazany Kapitule.


3. Festiwal w Lądku – sprawy organizacyjne.

Max do czwartku 03.09.2020 członkowie zarządu potwierdzą udział w festiwalu w Lądku Zdroju w celu zarezerwowania noclegów przez Biuro.


4. Zatwierdzenie porządku obrad SWZD i projektu regulaminu SWZD.

Omówiono porządek obrad XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA, które odbędzie się w Chęcinach 12 września 2020 r. Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.

Wyniki głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Omówiono regulamin Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i nie zgłoszono uwag do regulaminu.
Przedstawiono kandydatury na przewodniczącego SWZD oraz osoby protokołującej zebranie.
W tym momencie udział potwierdziło 38 delegatów. Ustalono brak możliwości zdalnego połączenia się z delegatami. Delegaci, którym wygasł mandat mogą wziąć udział w zebraniu, ale bez możliwości głosowania.


5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

Sprawozdanie z działalności zarządu za 2019 jest na ostatnim etapie, max w czwartek tj. 03.09.2020 sprawozdanie zostanie wysłane do klubów i delegatów.

6. SWZD sprawy organizacyjne

Jolanta Głowacka zgłosiła informację, że kilkoro delegatów poprosiło o rezerwację noclegu w ośrodku, w którym będzie się odbywało zebranie (na swój koszt). Poza tym ustalono konieczność zakupu maseczek oraz płynów do dezynfekcji do korzystania przez delegatów. Podczas zebrania będą przerwy kawowe, natomiast wieczorne spotkanie przy grillu będzie zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.


7. Jolanta Głowacka – zatwierdzenie nowej umowy

W nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego zebrania (tj. w dn. 18.08.2020) ustalono, że nie ma konieczności głosowania nad zatwierdzeniem nowej umowy związanej z podwyżką wynagrodzenia Jolanty Głowackiej za wykonywaną przez nią pracę na rzecz Związku. Podwyżkę zatwierdzono na poprzednim zebraniu.

Partnerzy