wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.06.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.06.2020

Opublikowano: 20-07-2020; 17:39 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska, Jarosław Gawrysiak, Marcin Kraszewski, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Iwona Bocian

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Grupa Młodzieżowa – tematy aktualne:
    – Meeting wspinaczkowy – Tatry
    – OC dla liderów GM (Czech, Kokowski, Jabłoński)
    – Regulamin funkcjonowania GM
    – Akcja Junior dla GM – zniżki w Betlejemce i na taborze

Jarosław Gawrysiak przedstawił propozycję zorganizowania przez Grupę Młodzieżową międzynarodowego zimowego meetingu wspinaczkowego w Tatrach (Tatra Winter Climbing Meeting) w terminie luty/marzec 2021 w Morskim Oku i Dolinie Kieżmarskiej. Na imprezę można zaprosić 20-30 zespołów składających się po jednym zagranicznym gościu i jednym polskim gospodarzu, czas trwania 9-10 dni.
Zarząd ustosunkował się pozytywnie do propozycji GM.
Do weryfikacji pozostaje, czy w zakresie ubezpieczenia, które ma Związek, jest ubezpieczenie OC dla instruktorów / kierowników wyjazdów Grupy Młodzieżowej.

Regulamin funkcjonowania GM – ustalono, że nie ma potrzeby tworzenia regulaminu. W Związku obowiązują ogólne zasady wyjazdów zagranicznych, w tym wysokogórskich.

Zniżki w Betlejemce i na taborze – każdy członek GM powinien mieć założony profil na stronie PZA i uzupełniać wykaz przejść. KWW będzie raz w roku weryfikowała przejścia, a listę osób uprawnionych do zniżek będzie udostępniała zarządcy taboru i Betlejemki.

2. Propozycja opieki medycznej (Komisja Medyczna PZA)

Piotr Pustelnik zobowiązał się do kontaktu z Wojciechem Taranowskim, od którego doszedł mail z propozycją współpracy w zakresie stworzenia komisji,/zespołu konsultującego, opiekującego się kadrą wspinaczkową w kwestiach medycznych – głównie diagnostyka i leczenie urazów, kontuzji, przyszłościowo także prowadzenie badań wydolnościowych.

3. KWS – jak wygląda sytuacja? 

Piotr Pustelnik podjął temat, iż z uwagi na brak powołanej Komisji Wspinaczki Sportowej od ostatniego walnego zgromadzenia delegatów należy uregulować tę kwestię. Ustalono, że Piotr Bunsch skontaktuje się z Rafałem Kanowskim w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej wizji ewentualnego zarządzania KWS. Od wyniku tej rozmowy będą zależeć kolejne decyzje, co do funkcjonowania Komisji.

4. Baza tatrzańska PZA w czasach pandemii.

Piotr Xięski poruszył temat otwarcia Betlejemki oraz taboru na Polanie Szałasiska i Polanie Rogoźniczańskiej w aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym oraz obostrzeniami z tego wynikającymi. Ustalono, że otwarcie Betlejemki nie ma uzasadnienia finansowego (możliwość nocowania 6 osób). Natomiast należy otworzyć tabory, jednak pod pewnymi warunkami (zakaz korzystania z kuchni/jadalni/lodówki, wymóg korzystania z własnej kuchenki, przestrzeganie zasad sanitarnych, dezynfekcja wspólnych pomieszczeń (toalety) itd.).

5. Ściany Wspinaczkowe – zalecenia PZA dla funkcjonowania obiektów.

W nawiązaniu do maila od managera jednej ze ścian wspinaczkowych z prośbą o przedstawienie spójnych i konkretnych zaleceń dotyczących funkcjonowania ścian wspinaczkowych Piotr Pustelnik skontaktuje się z Arkadiuszem Kamińskim, w celu przygotowania wytycznych do ponownego uruchomienia tych obiektów.

6. WZD PZA – kiedy i w jakiej formule w kontekście tego że IV etap dopuszcza organizację imprez do 150 osób?

Zarząd ustalił, że optymalnym terminem na zwołanie walnego zgromadzenia delegatów jest drugi weekend września (zakładając, że nie będzie nowych obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń). Agnieszka Szrek-Burczyk ma odnowić rozmowy w sprawie rezerwacji sali konferencyjnej.

Partnerzy