wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.10.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.10.2018

Opublikowano: 28-11-2018; 18:08 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Janusz Ryszewski, Arkadiusz Brzoza, Michał Leksiński, Jerzy Roztafiński, , Iwona Bocian (od 20:30)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

 

  1. Rozliczanie akcji w MSiT, harmonogram działań na 2019 rok – współpraca biura PZA, komisjami PZA, ministerstwem

Z nadejściem 2019 r. zmianie ulegną zasady realizowania dofinansowań przez PZA. Wyłączony zostanie mechanizm zaliczkowego przekazywania pieniędzy zawodnikom. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań będą musiały być poparte fakturami wystawionymi na PZA nie zaś na zawodników.

  1. Organizacja Mistrzostw Świata Juniorów 2020 w Tarnowie

KWS planuje organizację Mistrzostw Świata Juniorów 2020 w Tarnowie. Urząd Miasta Tarnów zobowiązał się do współpracy przy organizacji imprezy. KWS zwrócił się również do MSiT z wnioskiem o rozszerzenie bazy treningowej – zakup ściany wspinaczkowej do wykorzystania na szkolenia i zawody.

  1. Powołanie Marcina Gromczakiewicza do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej

W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania członków zarządu

Wynik głosowania:

za: 8
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

4. Andrzej Dutkiewicz – odebranie uprawnień instruktora PZA

Ze względu na złamanie wcześniejszych ustaleń dotyczących warunków przywrócenia uprawnień instruktorskich (uchwała Zarządu PZA z 22.03.2018 r) oraz ponowne naruszenie kodeksu etyki instruktorskiej, Zarząd PZA postanowił odebrać bezterminowo uprawnienia instruktora PZA Koledze Andrzejowi Dutkiewiczowi

W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania członków zarządu

Wynik głosowania:

za: 7
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

5. Betlejemka – nowe zasady funkcjonowania obiektu – rezerwacje miejsc, stała kadra instruktorska.

W związku z nagminnym rezygnowaniem z rezerwacji (bez żadnych konsekwencji finansowych) Komisja Tatrzańska zaproponowała by stosować zasady rezerwacji i opłat w Betlejemce rezerwacja wiąże się z koniecznością wpłaty zadatku, który nie podlegałby zwrotowi w przypadku rezygnacji z noclegu. Monika Strojny zobowiązała się do opracowania propozycji regulaminu.

Zaproponowano również by Betlejemka – zwłaszcza w okresie zimowym – bazowała na własnej, stałej kadrze instruktorskiej.


6. Lądek oraz pozostałe festiwale – wnioski + strategia na przyszłość.

Krótko omówiono obecność PZA na festiwalu w Lądku. Padła propozycja przygotowania materiałów reklamowych na potrzeby przyszłych prezentacji/festiwali.

7. Przyznanie stypendium za MŚ Seniorów dla Aleksandry Rudzińskiej i Anny Brożek – głosowanie

W związku z osiągnięciami zawodniczek na MŚS zaproponowano wystąpienie do MSiT w sprawie przyznania koleżankom Aleksandrze Rudzińskiej oraz Annie Brożek stypendiów na
12 miesięcy w wysokości:
Aleksandra Rudzińska – 2300 PLN/miesiąc,
Anna Brożek – 1610 PLN/miesiąc.

W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania członków zarządu

Wynik głosowania:

za: 8
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

8. Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych – realizacja wytycznych bezwzględnych wiążących, termin do końca 2018 roku.

W związku z wprowadzeniem kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych do końca roku 2018 należy przygotować propozycję zmian w statucie (do zatwierdzenia na najbliższym WZD).

Wszystkie informacje dotyczące wyjazdów, wypraw i zawodów muszą znaleźć się na stronie PZA, którą trzeba przystosować dla osób niepełnosprawnych.

Związki sportowe zostały zobligowane do podjęcia następujących działań:

– wykazanie zaangażowania min. 10% środków własnych do przeprowadzonych akcji,

– wprowadzenie kodeksu etyki,

– opracowanie strategii dotyczącej sportu dzieci i młodzieży,

– opracowanie rejestru konfliktów interesów,

– powołanie koordynatora ds. walki z dopingiem.

9. Nowe stowarzyszenie Instruktorów

Omówiono powstanie nowego stowarzyszenia instruktorów wspinaczki/taternictwa. Poruszono również kwestię szkoleń instruktorskich w PZA.

10. Wypadek w jaskini Studnisko

A. Brzoza zrelacjonował przebieg wypadku w jaskini Studnisko który miał miejsce w trakcie szkolenia realizowanego przez Instruktora PZA.

Partnerzy