wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 03.10.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 03.10.2017

Opublikowano: 17-10-2017; 12:24 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Leszek Cichy, Piotr Kubicki, Arkadiusz Brzoza, Miłosz Jodłowski, Janusz Ryszewski, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Spotkanie przedstawicieli klubów.

L.Cichy wyjaśnił zebranym, iż jego zamierzeniem było, aby informacja o spotkaniu przedstawicieli klubów została do przesłana (do klubów) na początku października. Na chwilę obecną pismo takie nie zostało wystosowane. W związku z tym organizacja spotkania 11 listopada br. jest dość ryzykowna z uwagi na ew. niską frekwencję.

I.Bocian zaproponowała, że warto rozważyć zorganizowanie 2 dniowego najbliższego WZD, z czego jeden dzień można poświęcić na WZD, a jeden dzień na konkretne grupy robocze. W ten sposób jest mniejsze ryzyko słabej frekwencji, a plus dla klubów taki, że nie będzie to zasadniczo generowało dodatkowego kosztu (2 odrębne spotkania).

A.Brzoza alternatywnie zaproponował połącznie tego spotkania z KFG. P.Xięski wyjaśnił, że jest to dość trudne z uwagi na to, że taka formuła było realizowane już z beneficjentami i było to dość mało efektywne. P. Pustelnik również poparł to stanowisko.

W toku dyskusji uznano, że spotkanie przedstawicieli klubów należy połączyć z najbliższym WZD. Koncepcja została przyjęta przez aklamację.

  1. Rzecznik Praw Dziecka – KWS.

A. Kamiński wyjaśnił jaka jest przyczyna pisma ze strony Rzecznika Praw Dziecka. KWS w 2017 roku realizuje pilotażowy program Pucharów Regionalnych Młodzików i Dzieci, niemniej jednak równolegle organizowane są ogólnopolskie Puchary Młodzików i Dzieci, w których uczestniczyć mogą wszyscy chętni, w określonych przepisami PZA kategoriach wiekowych. KWS starała się o uzyskanie dofinansowania dla organizacji w/w regionalnych pucharów, jednak w pierwszym naborze ofert MSiT wniosek PZA został odrzucony. W drugim naborze projekt uzyskał dofinansowanie, w mniejszym zakresie, jak również liczba klubów chętnych do realizacji zawodów uległa zmniejszeniu. Pismo skierowane do RPD zawiera niekompletne i krzywdzące dla PZA informacje, Związek równolegle organizuje zawody ogólnopolskie i pilotażowy program zawodów regionalnych. ponieważ Odpowiedź do RPD zostanie przygotowana przez A. Kamińskiego.

  1. Przystąpienie PZA do ECRA.

ECRA to organizacja zajmująca się ratownictwem medycznym i jaskiniowym. M.Wierzbowski wyjaśnił, iż przystąpienie jest odpowiedzią na głos ze strony środowiska taterników jaskiniowych. Członkostwo to koszt ok. 100 Euro rocznie.

Nikt z zebranych nie wniósł zastrzeżeń do tego przystąpienia.

  1. Pismo biegaczy górskich – dot. przyjęcia w poczet klubów zrzeszonych w PZA.

M.Jodłowski wyjaśnił, iż w Polsce jest jedno stowarzyszenia skyrunningu. M.Jodłowski zasugerował, że należy z przewodniczącym tego stowarzyszenia skontaktować i wyjaśnić, że w tej sytuacji klub z tak małą liczbą członków będzie miał tylko jeden głos w PZA, tym samym niewielkie możliwości na pozyskanie środków z dotacji. W związku z tym sensowniejsze jest przystąpienie do PZA jak stowarzyszenie będzie skupiało więcej klubów, a tym samym będzie miało szerszy głos w ramach dyscyplin zrzeszanych w PZA..

A.Brzoza dodał, że jest to dyscyplina rozwijająca się i nie należy jej jednak wykluczać z ew. zrzeszenia się w PZA.

  1. KFG – udział PZA/Taternika.

Zdaniem M.Jodłowskiego należy powtórzyć konwencję z zeszłego roku. P.Pustelnik zasugerował, że śladem rozmów przy okazji udziału PZA w Festiwalu w Lądku należy wrócić do koncepcji umowy ramowej. Zadeklarował, że porozmawia w tej kwestii z Piotrem Turkotem.

  1. Nielegalne działania w Tatrach, a TPN.

Zdaniem P.Pustelnika należy temat poruszyć z TPN i strażą parką na najbliższym spotkaniu. W opinii M.Jodłowskiego należy przygotować pełną agendę zagadnień i przesłać do TPN. Spotkanie zostało już ustalone na 23.10.

  1. Reperkusje po wypowiedzi J.Majera podczas Festiwalu w Lądku

P.Pustelnik przygotuje odpowiedź w oparciu o już opracowane materiały w związku ze zdarzeniem zaistniałym podczas Festiwalu w Lądku.

  1. Jednorazowa zapomoga dla Ryszarda Pilcha.

W związku z postępującą chorobą zaproponowana została jednorazowa zapomoga z Funduszu Berbeki PZA w kwocie 2 500zł dla Ryszarda Ryszarda Pilcha.

Wniosek przyjęty przez aklamację.

  1. Nielegalne przewodnictwo, a PZA.

Krótko przedyskutowano kwestię nielegalnego przewodnictwa. Zebrani zgodnie stwierdzili, że należy bezwzględnie unikać sytuacji, gdzie PZA lub członkowie Zarządu będą kojarzeni z tego typu firmami/osobami.

W tym względzie jest już gotowa inicjatywa P:ZA http://wyprawypartnerskie.pl/ która wyjaśnia problematykę tego typu przewodnictwa i stosowne akty prawne. Należy powrócić do jej promowania (strony www)

Partnerzy