wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.06.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.06.2018

Opublikowano: 6-09-2018; 17:08 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd:
Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Janusz Ryszewski, Arkadiusz Brzoza, Michał Leksiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. WZD – podsumowanie.

Omówiono przebieg WZD od strony organizacyjnej oraz merytorycznej – spotkanie z dyrektorem TPN oraz panele dyskusyjne podczas drugiego dnia WZD.

2. Publikacja Protokołu z XXI WZD na stronie PZA 

Omówiono możliwość opublikowania na stronie PZA treści Protokołu z XXI WZD, biorąc pod uwagę przepisy RODO. Wg pozyskanej opinii prawnej nie ma przeszkód formalnych dla opublikowania pełnej treści wraz danymi osobowymi uczestników WZD.

3. Alternatywne „Sprawozdanie z XXI WZD” wg KW Warszawa

W punkcie tym rozmawiano na temat treści alternatywnego „sprawozdania” z XXI WZD, opublikowanego na stronie Klubu Wysokogórskiego Warszawa i zawartych w nim informacji i opinii, które w części są niezgodne z faktami. Zarząd uznał, że formalną ocenę dla swoich działań i votum zaufania dla ich kontynuacji uzyskał na drodze głosowań zgromadzonych delegatów. Postanowiono, że wystarczającą odpowiedzią na alternatywny obraz rzeczywistości przedstawiony przez KW Warszawa, będzie publikacja pełnej treści protokołu na stronie PZA.

4. WZD 2019 – przygotowanie.

Omówiono konieczność wcześniejszego rozpoczęcia przygotowań do WZD w 2019 r., podczas którego będą przeprowadzone wybory do władz PZA.

5. Archiwum Mirka Wiśniewskiego.

 Zarząd postanowił w miarę możliwości PZA zaangażować się w sprawę ratowania archiwum Mirka Wiśniewskiego.

6. Ubezpieczenia NNW zawodników – komunikat dla klubów PZA – zostało omówione łącznie z
7. Ubezpieczenia NNW – pozyskanie oferty PZU

Omówiono sprawę obowiązku ubezpieczania w zakresie NNW przez zawodników uprawiających sport wyczynowy, zrzeszonych w klubach sportowych, które są członkami PZA oraz możliwość stworzenia z PZU oferty ubezpieczenia w zakresie NNW dla zawodników oraz pozostałych członków klubów zrzeszonych w PZA

8. Akademia Górska – współpraca – Magda Ziaja

Zarząd podjął decyzję o kontynuacji w bieżącym roku współpracy z Akademią Górską.

9. Betlejemka lato.

Omówiono stan przygotowań COS Betlejemka do letniego sezonu szkoleniowego. W związku z problemami z zapewnieniem kadry szkoleniowej dla kursów organizowanych przez Betlejemkę postanowiono dołożyć starań by kursy instruktorskie były organizowane cyklicznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

10. Wspinaczka sportowa – realizacja umów MSiT.

Omówiono problemy i opóźnienia Komisji Wspinaczki Sportowej w realizacji umów z MSiT. Do dziś nie zostały złożone dokumenty do programu sportu młodzieżowego finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na chwilę obecną PZA finansuje zadania w tym zakresie ze środków własnych. Zarząd zobligował KWS do nadrobienia zaległości w tym zakresie.

Partnerzy