wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 06.12.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 06.12.2022

Opublikowano: 19-01-2023; 11:24 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Piotr Bunsch, Wadim Jabłoński, Monika Strojny, Agnieszka Szrek Burczyk

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Komisja Rewizyjna: Michał Kochańczyk

Protokołująca: Barbara Batko

 

Omówiono następujące sprawy:

 

  1. Wysokość opłat licencyjnych kadry szkoleniowej PZA na rok 2023.

Uwzględniając inflację Zarząd w głosowaniu przyjął zmianę wysokości opłat licencyjnych z dotychczas obowiązujących 300 PLN (-płatność do 15 stycznia) oraz 350 PLN (-płatność w terminie późniejszym) na 360 oraz 420 PLN.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

  1. Unifikacja kadry szkoleniowej narciarstwa wysokogórskiego.

Uzgodniono, iż szkolenie unifikacyjne instruktorów narciarstwa wysokogórskiego odbędzie się na zasadach analogicznych jak kadry szkoleniowej wspinania powierzchniowego.

 

  1. Wsparcie z Funduszu Berbeki PZA.

Zarząd zaakceptował propozycję udzielenia wsparcia dla następujących osób:

J.S.    – 1 200 zł
J.O.    – 1 200 zł
A.W.   – 1 200 zł
S.P.    – 1 200 zł
B.C.   – 1 200 zł
J.Ł.    – 2 800 zł

Ponadto zaproponowano rozpoznanie potrzeby wsparcia w przypadku jeszcze jednej osoby będącej beneficjentem pomocy również w roku ubiegłym.

 

  1. Taternik; profil pisma-prezentowane treści.

Magazyn zmodyfikował swoją stronę internetową, która teraz bardziej odpowiada aktualnym standardom. Odnotowując tą pozytywną zmianę dostrzeżono potrzebę reaktywacji Rady Taternika, która mogłaby waloryzować i rekomendować tematy wpływające na zachowanie ściśle wspinaczkowo-sportowego charakteru pisma.

 

  1. Procedowanie realizacji dofinansowań wynikłych z umowy

Przedyskutowano tematy związane z procedowaniem zgłaszania, pozyskiwania oraz rozliczania dofinansowań na wspinaczkowe wyjazdy sportowe nie objęte umową olimpijską. Podkreślono konieczność dyscyplinowania zainteresowanych dofinansowaniem zarówno na etapie składania wniosku (kompletu wymaganych załączników) jak i na etapie finalnych rozliczeń, co może mieć wpływ na przyznawanie kolejnych dofinansowań. Brak dopełnienia wszystkich wymagań skutkuje bowiem brakiem możliwości wywiązania się Związku ze zobowiązań wobec Ministerstwa.

 

 

 

Partnerzy