wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.04.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.04.2020

Opublikowano: 12-05-2020; 18:49 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Monika Kurowska, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Skreślenie z listy klubów zrzeszonych w PZA klubu UKS K-2.
Zarząd przyjął do wiadomości decyzję Klubu o jego wystąpieniu z grona klubów zrzeszonych w PZA.

2. Dokooptowanie do składu Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Dariusza Finstera.
Zarząd głosował w sprawie dokooptowania do Składu Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Dariusza Finstera (KW Kraków).

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

3. Wojciech Pełka – powołanie do KN we Wspinaczce Wysokogórskiej.
Jolanta Głowacka wyjaśniła dlaczego Wojciech Pełka nie został powołany do Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej w momencie jej zatwierdzania Było to związane z brakiem dostarczenia dokumentów w wymaganym terminie.

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

4. Dokooptowanie do składu Kadry Narodowej we Wspinaczce Sportowej zawodniczki Natalii Fajfer (juniorka – FRKF).
Marzena Szydłowska podała, iż Natalia Fajfer jest juniorką, która będzie realizowała program szkolenia w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kandydatka spełnia kryteria formalne.

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

5. Zatwierdzenie kryteriów kwalifikacji na Akademickie Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej.
Kryteria kwalifikacji na Akademickie Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej musza być zatwierdzone przez Zarząd. Jest to wymóg formalny do złożenia wniosku do ministerstwie w celu uzyskania dofinansowania ze środków przyznawanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

6. Wynik rozmów z Grupą Młodzieżową.
J.Gawrysiak zreferował wynik rozmów z członkami Grupy Młodzieżowej (GM). Przestawili oni swoje plany działania, w tym rodzaj szkoleń którymi są zainteresowani. Komunikacja Grupy Młodzieżowej z Zarządem PZA będzie realizowana za pośrednictwem J.Gawrysiaka.

Partnerzy