wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.05.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.05.2019

Opublikowano: 17-06-2019; 16:21 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Michał Leksiński, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki, Miłosz Jodłowski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:
1. PHZ – wniosek P.Tomali dot. zmiany nazwy programu.
Kierownik PHZ P.Tomala zwrócił się do Zarządu PZA z prośbą o zmianę nazwy programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera” na „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”. Zaproponowana zmiana związana jest z wydłużeniem ram czasowych programu i pozostawieniem go otwartym. Zmianie uległa też szata graficzna Programu. Została też założona nowa, oficjalna strona internetowa: https://www.polskihimalaizmzimowy.pl/ i nowy profil fanpage: https://www.facebook.com/PolskiHimalaizmZimowy/.

P.Xięski zarządził głosowanie nad zmianą nazwy programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera” na „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. WZD 2019 – stan przygotowań.
Podsumowano stan przygotowań do WZD 2019.

3. T.Brzeski – status sprawy.
M.Wierzbowski krótko zreferował status sprawy dot. T.Brzeskiego.

4. Prośba M.Kochańczyka.
M.Wierzbowski zadeklarował się do rozmowy z M.Kochańczykiem w zakresie oczekiwań co do wsparcia przez PZA projektu realizowanego przez KW Trójmiasto.

5. Sprawozdanie ze spotkania w Ministerstwie.
W dniu 6 maja 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli PZA z przedstawicielami Ministerstwa. M.Szydłowska oraz M.Wierzbowski, krótko podsumowali przebieg spotkania.

Partnerzy