wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.06.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.06.2016

Opublikowano: 7-07-2016; 16:44 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 7-07-2016; 16:46 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Leszek Cichy, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Monika Strojny, Iwona Bocian, Marek Kujawiński, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Fanpage PZA

I.Bocian krótko wyjaśniła, iż obecnie fanpage PZA jest prowadzony przez D.Kicińską, która zwróciła się z prośbą o wsparcie w zakresie administracji i redakcji serwisu. M.Strojny zadeklarowała, iż obecnie koordynuje parę innych stron na FB i podejmie się roli pełnienia administratora. P.Xięski dodał, że aby zapewnić aktualność danych warto, aby w każdej Komisji była wytypowana osoba, która byłaby odpowiedzialna za zamieszczanie informacji ze swojego zakresu. Na tą chwilę przyjęte zostaje rozwiązanie, że administratorem fanpage PZA zostaje M.Strojny, przy równoczesnym zachowaniu działań podejmowanych w tym zakresie przez D.Kicińską.

2. Komisje PZA

Dyskusje dot. poszczególnych komisji PZA rozpoczął M.Jodłowski od stwierdzenia, że Komisja Ochrony Przyrody powinna nadal funkcjonować. Uzasadnieniem jest fakt, że jest to argument w rozmowach z instytucjami ochrony przyrody, iż tego typu komisja jest w strukturach PZA. Do rozważenia, czy powinna ona być połączona z Komisją Tatrzańską. L.Cichy zaproponował nazwę: Komisja Tatrzańska i Ochrony Przyrody,

P.Pustelnik zapytał o stawisko P.Xięskiego. Zapytany stwierdził, że w zakresie organizacyjnym może podjąć się pełnienia tej funkcji przewodniczącego Komisji Tatrzańskiej, przy czym w zakresie merytorycznym liczy na działanie pozostałych członków tej Komisjioraz współpracę z Komisją Ochrony Przyrody.

M.Strojny stwierdziła, że Komisja Tatrzańska nie powinna mieć zbyt licznego składu osobowego. A.Kamiński potwierdził to stanowisko, iż im mniejsza Komisja tym bardziej efektywna. Komisja o liczbie 10 osób oznacza rozproszenie odpowiedzialności i małą efektywność.

P. Xieski zaproponował, żeby utworzyć dwie komisje i potem je ew. scalić.

A.Brzoska zadeklarował zainteresowanie udziałem w pracach tej Komisji.

Po dyskusji ustalono, że najlepsza nazwą będzie Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych. M. Jodłowski tą koncepcję przedyskutuje z potencjalnymi członkami pierwotnie planowanych dwóch komisji.

J.Rostafiński zadeklarował pomoc w zakresie funkcjonowania KWW. Dodał też, że chętnie zajmie się komunikacją na linii kluby-zarząd. A.Kamiński dodał, że nieporozumienia wynikają też z braku zrozumienia procedur w ramach których musi się poruszać Związek w zakresie wymogów stawianych przez Ministerstwo itd.

Następnie rozpoczęto dyskusję o dalszych Komisjach PZA. P.Pustelnik stwierdził, że z zakresu Komisji Wspinaczki Skalnej można uprawnienia dot. ubezpieczania dróg „przenieść” do Komisji Tatrzańskiej i Ochrony Przyrody. M.Jodłowski poprosił o chwile czasu na przemyślenie tej koncepcji.

Następnie P.Pustelnik skierował zapytanie do M.Kujawińskiego, czy zgadza się z tym, żeby połączyć Komisję Bezpieczeństwa i Komisję Szkolenia.

M.Kujawiński na początku wyjaśnił, iż z tymi osobami których kandydatury zaproponował, chciałyby pracować w ramach Komisji.

Następnie głos zabrał A.Kamiński, który wskazał na problem „podwójnego licencjonowania”. W ramach Komisji Wspinaczki Sportowej są i były prowadzone również działania szkoleniowe. M.Jodłowski zasugerował, że wiele pomysłów już w tym względzie było dyskutowanych. Zatem wskazane jest poruszenie tego tematu, ale w gronie bezpośrednio zainteresowanych.

Zdaniem M. Jodłowskiego trzeba przegłosować komisję w zaproponowanym przez M.Kujawińskiego składzie z opcją rozszerzenia o osoby z innych dyscyplin. Problematyczna jest kwestia nazwy, które trzeba ustalić i uwzględnić przy zatwierdzania składu Komisji.

P.Pustelnik wyraził opinię, że szkolenia powinny być w ramach jednej Komisji, a nie odrębnie w ramach każdej.

Nazwa zaproponowana przez M.Kujawińskiego: Komisja Szkolenia i Bezpieczeństwa PZA.

P.Xięski przestawił koncepcję powołania Komisji interdyscyplinarnej, która będzie kumulowała osoby z poszczególnych komisji zajmujących się szkoleniem z danej dyscypliny, a KSWSiW pozostawiać w dotychczasowym kształcie. Szefem obu komisji powinna być ta sama osoba. Zbieżne stanowisko zaprezentowała również M. Strojny, tj. zatwierdzenie KSWSiW a docelowo zmierzanie do komisji interdysyplinarnej.

P.Xięski zarządził głosowaniem w sprawie zatwierdzenia zaproponowanego poniżej składu KSWSiW i zespołu doradczego i równoczesnego zobligowania do podjęcia działań w kierunki powołania komisji interdyscyplinarnej:

1. Marek Kujawiński – przewodniczący
2. Janusz Ryszewski
3. Jan Kuczera
4. Krzysztof Treter
5. Piotr Sztaba
6. Paweł Grenda
7. Paweł Kopta
8. Piotr Górka
9. Wojciech Michalski

Zespół doradczy:
1. Jarosław Liwacz
2. Andrzej Makarczuk
3. Marek Pokszan

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

 

Partnerzy