wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.01.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.01.2019

Opublikowano: 12-02-2019; 15:18 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 12-02-2019; 15:54 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Michał Leksiński, Janusz Ryszewski, Marek Wierzbowski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. Regulamin wynagrodzeń – zatwierdzenie projektu dokumentu.

J.Ryszewki poinformował zebranych, że wg. jego wiedzy jest różnica w stawce wynagrodzeń za dzień szkoleniowy wypłacana instruktorom prowadzącym szkolenia w COS Betlejemka w stosunku do tego co jest zaplanowane w Regulaminie. Zebrani zgonie stwierdzili, że wymaga to wyjaśnienia z A.Koźbiałem, a regulamin wynagradzania należy przyjąć w zaproponowanym kształcie.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania osób świadczących odpłatną pracę dla PZA.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Mistrzostwa Europy seniorów we wspinaczce sportowej w Zakopanem – podział obowiązków i harmonogram prac.

A.Kamiński poinformował, iż został ogłoszony konkurs na organizację zawodów mistrzowskich. Za pozyskanie dofinansowania i rozliczenie będzie odpowiadać komitet organizacyjny. M.Szydłowska wyjaśniła jednak, że partnerem może być wyłącznie PZA jako organizator zawodów jeśli mają one być sfinansowane ze środków ministerialnych. A Kamiński dodał, że organizacja zawodów przez KWS uzależniona jest od tego czy PZA otrzyma dofinansowania na organizacje tych zawodów (konkurs ministerialny i konkurs w Urzędzie Marszałkowskim – tu w konkursie wystartowało Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim. I taka informacja została przekazana do IFSC. Na tą chwilę organizacja ME jest nie potwierdzona.

3. Licencje instruktorskie – opłaty na 2019r.

Ustalono, że stawki licencji instruktorskich będą analogiczne do tych obowiązujących 2018r. W komunikacie będzie podkreślona informacja, że opłacenie składek będzie egzekwowane.

4. Budżet PZA 2019 oraz zaplanowanie kosztów pośrednich.

Ustalono, że temat zostanie przedyskutowany w węższym gronie. Wstępnie ustalono termin spotkania na 11/01/2019. Po spotkaniu zostanie przestawiona krótka relacja dla pozostałych członków Zarządu na zebraniu.

5. Głosowanie składu Kadry Narodowej na 2019r.

M. Szydłowska wyjaśniła, że w ciągu roku, w każdej chwili można zawodników z Kadry usunąć bądź do niej dokooptować.
P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia kadry narodowej w 2019.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało – 0

6. Konkursy na stanowiska merytoryczne – wspinaczka sportowa.

M.Szydłowska wyjaśniła, iż stanowiska merytoryczne we wspinaczce sportowej mogą być sfinansowane z dotacji ministerialnej, przy czym są określone wymagania w tej kwestii. Poza wymogami jakie musi spełniać kandydat, w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora sportowego musi być przedstawiciel ministerstwa. Biuro PZA przygotuje ogłoszenia konkursowe.

7. COS Betlejemka – stawki wynagrodzenia.

Ustalono, że temat wymaga wyjaśnienia z A.Koźbiałem. Do tego czasu wypłata wszelkich faktur z podwyższoną stawka zostaje wstrzymana, a już wypłacone powinny zostać zwrócone do PZA.

Partnerzy