wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.03.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.03.2016

Opublikowano: 24-03-2016; 14:53 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 30-03-2016; 22:16 przez mteg

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Bogusław Kowalski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok, Piotr Kubicki, Michał Waś

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. WZD 2016

W.Grzesiok krótko przestawił stan przygotowań do WZD 2016. Podjęta została dyskusja dotycząca miejsca zamówienia obiadu oraz organizacji spotkania wieczornego. W. Grzesiok w najbliższym czasie będzie kontynuował negocjacje z Ostańcem.

2. Spotkanie instruktorów PZA

Na propozycję spotkania w celu porozmawiania o kilku tematach dotyczących spraw szkoleniowych (problemy z rozliczaniem imprez – wymogi Ministerstwa, spotkanie instruktorskie, komunikacja ze środowiskiem) wysłane w dniu 2 marca 2016 w imieniu Zarządu do KSWSiW przez M. Jodłowskiego, Zarząd do chwili obecnej nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

3. Licencje instruktorskie

W ocenie P. Xięskiego w zakresie licencji instruktorów PZA należałoby ująć również instruktorów taternictwa jaskiniowego oraz narciarstwa wysokogórskiego jako podmioty korzystające z faktu posiadania licencji instruktora PZA. Zdaniem M. Jodłowskiego na tę chwilę (m.in. bezpośrednio przed wyborami nowych władz Związku i poszczególnych komisji) nie należy jednak wprowadzać takiej zmiany. Przy czym jest to na pewno zadanie dla Komisji Szkolenia w najbliższej kadencji.

4. Wspinka

Krótko przedyskutowano status spraw.

5. Watchdog Polska

Zdaniem M. Wierzbowskiego z Watchdog Polska będzie trudno negocjować, bo jest to duże stowarzyszenie dysponujące silnym zapleczem osobowym. P.Xięskiego uważa, że należy do tego stowarzyszenia przesłać odpowiedź, która zaprezentuje cel działania PZA. W ten sposób będzie można uzasadnić powody dla których PZA nie powinna być celem ataków prawniczych.

P.Xięski zapytał o konieczność posiadania BIP przez Związek. M. Wierzbowski wyjaśnił, że w tej kwestii nie ma jednoznacznego stanowiska, czy jest on obligatoryjny, czy też nie.

6. Stawki sędziowskie

W nawiązaniu do koszyka kosztów określonego przez MSiT konieczne jest przekazanie zainteresowanym maksymalnych stawek płac sędziów i konstruktorów, akceptowanych przez Ministerstwo. W związku z czym do tabeli kosztów KWS PZA proponuje się dodać wysokość wynagrodzeń osób oficjalnych na zawodach KWS PZA ze środków MSiT w wysokości (brutto):

– Sędzia główny – 200 zł / dzień
– Sędzia techniczny PZA – 200 zł / dzień
– Delegat PZA – 200 zł / dzień
– Konstruktor główny PZA – 200 zł / dzień
– Konstruktor PZA – 200 zł / dzień

Ponadto wysokość dodatku za dojazd = koszt biletów – 2 klasa PKP, lub zwrot kosztów przejazdu na podstawie karty drogowej do określonej wysokości ustalonej z KWS.

Uznano, że stawki nie wymagają głosowania i należy je przyjąć jako obowiązujące.

7. Umowa – Taternik

M. Wierzbowski po ponownej weryfikacji ostatecznej treści umowy o współpracy z Infomax podpisany egzemplarz przekaże do G. Bielejca.

8. Nowa strona internetowa PZA

I. Bocian poinformowała zebranych, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z M. Goliczem i z jego zespołem IT w sprawie rozpoczęcia „migracji” obecnego serwisu internetowego PZA do nowego serwisu.

9. Patronaty PZA („Akademickie Mistrzostwa 2016” oraz „Dzień Ziemi”)

I. Bocian zapytała o konieczność ew. głosowania prośby o objęcie patronatem Akademickich Mistrzostw 2016 organizowanych w terminie 8-10 kwietnia br. przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach. Zebrani zgodnie stwierdzili, że impreza jest warta zainteresowania. M. Wierzbowski poruszy tą kwestię z Prezesem Związku.

Temat patronatu oraz wsparcia PZA dla „Dni Ziemi” organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wraz z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostanie przedyskutowany na grupie Zarządu.

 

Partnerzy