wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.09.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.09.2020

Opublikowano: 28-10-2020; 15:28 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Monika Kurowska, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Iwona Bocian, Marcin Księżak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów – sprawy organizacyjne.

Jolanta Głowacka potwierdziła obecność łącznie ok. 60-70 osób na WZD PZA w dn. 12.09.2020 (Delegatów, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, innych zaproszonych osób). Obecni na zebraniu uzgodnili listę sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i dokumentów niezbędnych dla sprawnego przeprowadzenie WZD.
Organizacyjne spotkanie członków zarządu odbędzie się w piątek 11.09.2020 o godz. 19.00 w Chęcinach.
Spotkanie przy grillu odbędzie się w sobotę w godzinach popołudniowych przy założeniu dobrej pogody.

2. Walne PKOl – 3-osobowa reprezentacja PZA.

W dniu 08.09.2020 na adres Biura wpłynęła informacja o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKOl, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 14.00. W terminie do 20.09.2020 r. należy zgłosić 3 delegatów, którzy wezmą udział w Zgromadzeniu. Wstępnie ustalono, że delegatem ze strony PZA będzie Marek Wierzbowski oraz Piotr Pustelnik. Padła propozycja, by do składu reprezentacji PZA dołączyć kol. Piotra Bunscha w charakterze przedstawiciela Wspinaczki Sportowej. Ta kandydatura wymagać będzie potwierdzenia, ze względu na nieobecność zaproponowanego kandydata na zebraniu.

3. Ceny kursów i stawki wynagrodzeń na sezon zimowy na kursach COS.

W nawiązaniu do korespondencji przesłanej 07.09.2020 przez Marka Pokszana, instruktora PZA, z propozycją cen kursów na nadchodzący sezon zimowy 2020/2021 omówiono proponowany wzrost cen szkoleń i wynagrodzeń o około 13%. Zmiana stawek pozyskała wstępną akceptację Zarządu . Ze względów formalnych zmiana stawek wynagrodzeń instruktorów wymaga aktualizacji Regulaminu wynagradzania osób świadczących odpłatną pracę dla PZA. Zmiany mają zostać zatwierdzone na najbliższym zebraniu zarządu.

Partnerzy